• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Hållbarhet
  2. Rapporter, certifikat och portaler

Rapporter, certifikat och portaler

Här hittar du en översikt över ifm:s viktigaste (hållbarhets-) dokument. Utöver certifierade standarder och broschyrer med relevanta innehåll för hållbarhet hittar du även portaler som tillhandahålls av ifm:

Hållbarhetsrapport

Vår fjärde hållbarhetsrapport, som i form av en omfattande rapportuppdatering, är resultatet av ett fantastisk lagarbete från många kollegor som bidragit med sin entusiasm och engagemang för publiceringen. I år integrerades även delar av EMAS miljöredovisning i hållbarhetsrapporten. Utöver våra strategiska förhållningssätt och åtgärder innehåller denna rapport vårt reviderade hållbarhetsprogram, en inblick i olika projekt och intervjuer med vår hållbarhets- och sociala hållbarhetschef.

Vi önskar dig stort nöje med läsningen, välkomnar din feedback och ser fram emot samarbetet med dig för att skapa en framtid värd att leva i.

Nästa hållbarhetsrapport är planerad att publiceras sommaren 2024.

Kvalitet och hållbarhet

Kvalitetshanteringen har genomförts väldigt effektivt hos ifm sedan firman grundades. År 1993 certifierade DQS för första gången ifm:s kvalitetshantering - utan några avvikelser!
Det omfattar också ett intyg att vi uppfyller kraven för ett e1-tillstånd från den tyska transportstyrelsen (KBA).

Innovativ med säkerhet

Sedan 2012 har ifm drivit ett ISO/IEC-certifierat ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS), som säkerställer data- och informationssäkerhet i ifm:s utvecklings-, produktions- och försäljningsprocesser. Den historiska expansionen av företag och platser för certifiering visar hur viktigt det är för ifm att driva och erbjuda sina processer, infrastruktur, produkter och tjänster på ett säkert sätt.

Miljö och hållbarhet

Vårt miljöhanteringssystem som lyder under devisen "tänk globalt, agera lokalt" ska hjälpa till att säkra framtiden för vårt företag och är avsett att kontinuerligt förbättra miljöskyddet.

Därför certifierade vi vårt långvariga interna miljöledningssystem för ifm electronic gmbh, ifm group services gmbh och ifm efector gmbh till EMAS och ISO 14001. Dessutom är ifm Ecolinks anläggning i Polen certifierad enligt ISO 14001.

Arbetshälsa och säkerhet

“Det är vår fasta övertygelse att medarbetarna är företagets största tillgång.” - efter detta utdrag ur vår företagsfilosofi erhöll våra tyska ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh och ifm electronic gmbh Vertrieb Deutschland ISO 45001-certifiering av DQS för vårt ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 2023. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra anställdas arbetsmiljöskydd. Vi strävar efter nollvisionen för en ifm-arbetsmiljö utan arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Uppdragsbeskrivning för mänskliga rättigheter och miljö

Vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter och miljöskyldigheter.

För att ytterligare specificera vår värderingsstyrda företagskultur och leva upp till de lagstadgade kraven i den tyska German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG), publicerar styrelsen för ifm-koncernen denna uppdragsbeskrivning för alla företag i ifm-koncernen.

ifm uppmanar uttryckligen alla personer att inte blunda för risker för eller faktiska brott mot mänskliga rättigheter eller miljöhänsyn, utan att aktivt rapportera dem. En översikt över klagomålsförfarandet finns i arbetsordningen för klagomålsförfarandet enligt den tyska tyska German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG).