You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
 1. Strona startowa
 2. Droga Y
 3. Monitorowanie energii

Monitorowanie energii za pomocą drogi Y firmy ifm

Zużycie energii i wynikające z tego koszty to czynniki mające duży wpływ na efektywność produkcji. Jedynie ciągłe kontrolowanie tych wartości pozwala na prawidłową ocenę oraz podjęcie właściwych działań mających na celu obniżenie zużycia energii.

 • Dane zużycia do optymalizacji energii: Zależność ciśnienia, zużycia i prędkości na kokpicie LINERECORDER SMART OBSERVER
 • Dane zużycia podzielone na poszczególne zlecenia z sygnaturą czasową do analiz SAP
 • Sterowanie zaworami i sygnał pozycji krańcowych przez wszystkie najważniejsze magistrale obiektowe
 • Lokalny wyświetlacz do konfiguracji połączenia IT
 • Licznik cykli maszyn i cykli łączeniowych zaworów
 • Możliwość elastycznej rozbudowy
 • Lokalne buforowanie danych z sygnaturą czasową

Oprogramowanie LINERECORDER SMART OBSERVER

Oprogramowanie do monitorowania SMART OBSERVER firmy ifm służy do monitowania stanu systemów i oceny zużycia energii. Do analizy sytuacji są dostępne różne możliwości oceny w połączeniu z odpowiednimi scenariuszami alarmowania:

 • Sygnalizacja aktualnego stanu
 • Równoczesne wyświetlanie wartości porównawczych z przeszłości
 • Analizy różnych okresów
 • Obserwacja wielu wartości procesowych w tym samym okresie
 • Korelacja wielu stanów
 • Przejrzyste zarządzanie ulubionymi
 • Zarządzanie alarmami

Monitorowanie online

Użytkownicy mają dostęp do wszystkich zmierzonych danych, analiz i alarmów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Wszystkie informacje i funkcje ze środowiska produkcyjnego można sprawdzać i obsługiwać bezpiecznie z dowolnego miejsca na świecie, a informacje o usterkach są przesyłane niezwłocznie za pomocą wiadomości SMS lub poczty elektronicznej.

LINERECORDER SMART OBSERVER

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ NA PRZYKŁADZIE FIRMY RAMAPLAST

Przykład zastosowania: Monitorowanie energii