1. Strona startowa
  2. Droga Y

Droga Y

Dlaczego droga Y?

Droga Y udostępnia te 95% danych procesowych bez pośrednictwa sterownika. Systemy IT i systemy automatyki przemysłowej można połączyć teraz łatwo i niewielkim kosztem od czujnika aż po system SAP®. Wykorzystaj zalety drogi Y do inteligentnych rozwiązań w dziedzinie

  • monitorowania warunków,
  • monitorowania energii,
  • monitorowania jakości,
  • identyfikacji i śledzenia produktów,
  • zdalnego serwisu.

Interfejs do sieci fabryki

Sprzęt i oprogramowanie umożliwiają bezpośrednie połączenie wszystkich podłączonych czujników i elementów wykonawczych z serwerem lokalnym poprzez sieć Ethernet. Za pomocą tego połączenia można bezpośrednio odczytywać i przetwarzać dalej w systemach IT dane maszyn, parametry procesów oraz dane diagnostyczne.

Łatwe w obsłudze oprogramowanie serwera LINERECORDER SMART OBSERVER umożliwia analizowanie danych za pomocą kokpitów zgodnych ze specyfikacją klienta. Te same mechanizmy komunikacji umożliwiają bezpośrednie łączenie maszyn ze sobą oraz wymianę danych istotnych ze względu na produkcję.

W programie PLC określa się, czy i jakie dane czujników mają być przesyłane z PLC do poziomu sterowania. Raporty i analizy mogą być przesyłane również do nadrzędnych poziomów. Warunkiem jest jednak dodatkowe zaprogramowanie programu PLC.

Od czujnika do systemu SAP

Po raz pierwszy dane z czujników mogą być przesyłane bezpośrednio do systemu firmowego, również między różnymi zakładami, nawet na całym świecie. Ocena uzyskanej podstawy danych w czasie rzeczywistym umożliwia podniesienie wydajności produkcji oraz zaoszczędzenie energii, co jest zgodne z założeniami przemysłu 4.0.

Droga Y do inteligentnej fabryki

Celem Przemysłu 4.0. jest kompletna cyfryzacja i kompleksowe wykorzystanie danych z maszyn i czujników. Choć brzmi to całkiem łatwo, to w praktyce nadal napotyka na różne przeszkody.

Diagnostyka na linii produkcyjnej nadwozi

IVECO wspólnie ze specjalistami ifm wdrożyło kompleksowy system diagnostyki linii produkcyjnych, który monitoruje stan podzespołów i efektywnie zapobiega nieoczekiwanym stratom produkcyjnym.