You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
 1. Strona startowa
 2. Droga Y
 3. Monitorowanie warunków

Monitorowanie warunków za pomocą drogi Y firmy ifm

Monitorowanie warunków to najważniejszy filar filozofii Przemysłu 4.0. Czujniki dostarczają dane, które umożliwiają planowanie utrzymania ruchu i przesuwanie niezbędnych prac na dni wolne od produkcji.

Wykorzystaj oferowane możliwości:

 • Niezafałszowane sygnały czujników do analizy: Dane zużycia gazu i innych mediów są przesyłane bez zafałszowania i manipulacji do sieci IT
 • Analiza wielu wartości mających wpływ na proces pochodzących z jednego czujnika, na przykład wartości przepływu i temperatury przy SM9000 poprzez IO-Link
 • Lepsza interpretacja stanu maszyny dzięki możliwości prezentacji różnych wartości procesowych w LINERECORDER SMART OBSERVER

Oprogramowanie LINERECORDER SMART OBSERVER

Oprogramowanie do monitorowania warunków LINERECORDER SMART OBSERVER firmy ifm służy do kontrolowania stanu systemów oraz zużycia energii. Do analizy sytuacji są dostępne różne możliwości oceny w połączeniu z odpowiednimi scenariuszami alarmowania:

 • Zarządzanie alarmami
 • Sygnalizacja aktualnego stanu
 • Równoczesne wyświetlanie wartości porównawczych z przeszłości
 • Obserwacja wielu wartości procesowych w tym samym okresie
 • Korelacja wielu stanów

Monitorowanie online

Użytkownicy mają dostęp do wszystkich zmierzonych danych, analiz i alarmów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Wszystkie informacje i funkcje ze środowiska produkcyjnego można sprawdzać i obsługiwać bezpiecznie z dowolnego miejsca na świecie, a informacje o usterkach są przesyłane niezwłocznie za pomocą wiadomości SMS lub poczty elektronicznej.

Przykład zastosowania: Monitorowanie warunków

Przegląd produktów: