You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Koristi IO-Linka
  2. Pregled sustava
  3. Industrija obrade

IO-Link u industriji obrade

Otkrivanje razine

Senzori razine LMT upotrebljavaju se u spremnicima. Njima se otkriva i signalizira kada razina u spremniku padne ispod ili premaši zadana ograničenja. Njima se sprječavaju i suhi uvjeti u crpkama. Uobičajeno je izlaz prekapčanja „aktivan” kada je prisutan medij, a „neaktivan” kada nema medija.

Dodana vrijednost s IO-Linkom:

Uporabom poveznice IO-Link možete pristupiti dodatnim informacijama. Uz IO-Link, stvarna digitalna obradna vrijednost dostupna je za razlikovanje jednostavnog medija, kao što je voda ili mlijeko, i potisnute nakupine ili formirane pjene. Na primjer, ove se funkcije mogu upotrijebiti za određivanje trenutačnog sadržaja spremnika i provođenje učinkovitog postupka čišćenja. Senzorom se otkriva kada je čista voda u spremniku. Postupak ispiranja može se zaustaviti i sljedeći se proizvodni postupak može odmah pokrenuti radi maksimalnog iskorištavanja vremena proizvodnje.

Kontinuirano mjerenje razine spremnika

Senzorom tlaka PI omogućuje se analogni izlaz od 4...20 mA i izlaz prekapčanja. Međutim, tradicionalni analogni signali mogu biti podložni smetnjama EMC-a. Uz to, otkrivena se vrijednost senzora pretvara nekoliko puta u analogne i digitalne podatke na putu do PLC-a. Pretvorbama se prouzrokuju netočnosti u mjerenju. Vrijednost koju prima PLC razlikuje se od stvarne vrijednosti koja je utvrđena senzorom.

Nagla povećanja i smanjenja tlaka pohranjuju se u senzoru, ali nemaju izravnog pristupa upravljačkom sustavu.

Dodana vrijednost s IO-Linkom:

Uz IO-Link, utvrđena vrijednost tlaka prenosi se u isključivo digitalnom obliku – bez pretvorbi ili skaliranja – od senzora do PLC-a i infrastrukture IT-a. Digitalni signal ne podliježe smetnjama EMC-a. Mjerna se vrijednost točno prenosi do upravljačkog sustava i softvera bez gubitka preciznosti.

Dohvaćanjem vrijednosti visokog i niskog tlaka senzora putem softvera, bilo koji porasti i smanjenja tlaka mogu se izravno pratiti. Vršnim vrijednostima tlaka može se izravno utjecati na funkciju senzora. Uz to, kvaliteta proizvoda može se smanjiti ako se ograničenje tlaka premaši ili se ne dosegne.

Nepotrebno mjerenje temperature za pasterizatore

Tijekom proizvodnje mliječnih proizvoda, veoma je važno održati ispravnu temperaturu. Funkcijama samonadzora i dijagnostičkim funkcijama temperaturnih predajnika TCC poduzeća ifm omogućava se neometano odvijanje postupka. Senzor TCC prvi je senzor s otkrivanjem pomaka u prehrambenoj industriji. To je moguće jer senzor sadrži dva neovisna mjerna elementa s različitim značajkama kojima se pomaže u brzom i pouzdanom otkrivanju pomaka senzora. Kada nastane pomak, signal upozorenja šalje se PLC-u.

Dodana vrijednost s IO-Linkom:

IO-Linkom se omogućava praćenje obaju temperaturnih elemenata TCC. Nadalje, kontrolnom se sustavu šalje i treća vrijednost koja je prosjek obiju vrijednosti. To znači da se putem samo jednog kabela mogu slati i pratiti tri različita temperaturna signala. Nepotrebnim temperaturnim signalima omogućava se prilagođeno otkrivanje pomaka na osnovi strojnog postupka i nudi pouzdano rješenje u situacijama smanjene kalibracije senzora.

Praćenje rashladne vode u ljevaonici

Rashladni je sustav od iznimne važnosti za rad industrijske peći. To se odnosi na servisni život i sigurnost stroja, kao i na kvalitetu proizvedenih proizvoda. Kako bi temperatura ostala na preciznoj i stalnoj razini, treba pomno pratiti nekoliko parametara rashladne vode, kao što su temperatura i protok. U konvencionalnim strukturama mjerenja, za to je potrebno više senzora i ugradbenih točaka po cijelom stroju.

Dodana vrijednost s IO-Linkom:

Upotrebom IO-Linka, ifmov magnetski-induktivni mjerač protoka SM prenosi tri relevantne vrijednosti putem standardnog trožičnog kabela: stopu protoka, temperaturu i utvrđenu ukupnu količinu (brojač). Time se uklanja potreba za višestrukim skupim analognim karticama, cijevnim priključcima, potrebnim točkama raskida i opsežnim inventarom.