Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Digitalisoitu elintarviketuotanto:
ratkaisut huomispäivän elintarvikehuoltoon.

Maapallon väestömäärä on kasvussa samoin kuin elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen kohdistuvat globaalit haasteet vastata turvallisten ja korkealuokkaisten tuotteiden kasvavaan tarpeeseen.

Jo yli 50 vuotta ifm on kehittänyt luotettavia automaatioratkaisuja, jotka tehostavat koko tuotantoketjun prosesseja ja edistävät kestävää maataloutta miljoonia ihmisiä varten ympäri maailmaa.

Automaatioratkaisut parempaa elintarvikehuoltoa varten

Pellolta lopputuotteeseen, liikkuvasta työkoneesta teolliseen tuotantolaitokseen. ifm tarjoaa oikean ratkaisun automatisoidun ja digitalisoidun arvoketjun jokaista porrasta ja vaihetta varten. Anturit välittävät oleelliset arvot ja datan tehokkaiden ja luotettavien prosessien varmistamiseksi. Ohjelmistoratkaisumme muuntavat nämä arvot informatiivisiksi lisäarvoiksi, jotka auttavat havaitsemaan katkokset ja virhetoiminnot jo varhaisessa vaiheessa. Tämä vähentää tuottavuus- ja laatumenetysten riskejä:

 

OEE (Overall Equipment Effectiveness = Laitteiston kokonaistehokkuus)

Valmistustuottavuuden mittauksen kultainen standardi.

Käyttöaste:
suunnittelemattomien seisakkien välttäminen. IO-Link siirtää kaikki kunnossapitoon liittyvät tiedot suoraan ja digitaalisena järjestelmästä IT-tasolle. Tarjoamme sinulle kaikki tarvitsemasi komponentit koneittesi tehokkaaseen kunnonvalvontaan: tuotteet antureista verkkoinfrastruktuuriin ja ohjelmistoihin – kaikki yhdeltä toimittajalta.
Suorituskyky:
Läpinäkyvyys parantaa tehokkuutta. Mitä kattavammin valvot laitoksesi arvoja, sitä tehokkaammin pystyt pitämään laitoksesi suorituskyvyn hyvällä tasolla ja tuottamaan jatkuvasti hyvää laatua ja suuria määriä. Me tarjoamme sinulle kaikki tarvitsemasi komponentit laitoksen kanssa käytävää dialogia varten, kuten esim. tarkat anturit, IO-Linkin kautta suoritettava digitaalinen tiedonsiirto ilman muunnoshäviöitä ja tehokkaat ohjelmistot.
Laatu:
Pienetkin poikkeamat prosessin tavoitearvoista voivat alentaa tuotettavien elintarvikkeiden laatua. Pahimmassa tapauksessa arvokkaat raaka-aineet ja valmistetut tuote-erät voidaan menettää. Me tarjoamme sinulle kokonaisvaltaisia ratkaisuja tuotantoprosessisi kaikkien kriittisten arvojen jatkuvaan, pitkäjänteiseen analysointiin. Näin voit varmistaa, että tuotteesi täyttävät tiukimmat laatustandardit kaikkina aikoina.
Digitalisointi anturitasolta pilveen:
Hajautetun informaation keskitetty käsittely. Tarjoamme sinulle ratkaisuja, joiden avulla voit yhdistää laitoksilta saatavaa anturidataa, esikäsitellä sitä ja sen jälkeen siirtää sen pilvipalveluihin keskitettyä ja yhdistelevää arviointia varten - jopa ilman välikätenä toimivia ohjausjärjestelmiä tai PC-yksikköjä, kaikki ilman, että tarvittaisiin suora liitäntä yrityksen tietoverkkoon. Varmista elintarviketuotantosi älykkäillä hälytyksillä ja läpinäkyvällä datalla, jotka ovat käytettävissäsi aina ja kaikkialla.
Jäljitettävyys:
Automaatioratkaisut voivat auttaa myös varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuus logistiikkaprosesseissa. Yksilöllisten koodien avulla raaka-aineita kuten hedelmiä, vihanneksia ja viljoja voidaan seurata niiden matkalla sadonkorjuusta loppuasiakkaalle. Läpinäkyvät syöttöketjut takaavat tarvittavan laadun ja lisäävät asiakkaiden luottamusta tuotteisiin.

 

Digitalisoitu elintarvikehuolto: tehokas, turvallinen, kestävä

Maatalouselintarviketeollisuus on asettanut itselleen kunnianhimoisia kestävyystavoitteita. Lue lisää siitä, miten ifm tukee asiakkaidensa ponnistuksia tulevaisuuden elintarvikehuollon varmistamiseksi.

“Ei ole helppoa muuttaa 10 000 vuotta jatkunutta maanviljelyä,
mutta muutos edustaa mahdollisuutta jäädä henkiin."

ifm-filosofia

Autonomisista maatalouskoneista digitaaliseen siilojen hallintaan

Maatalouteen kohdistuu paljon haasteita, ylipäätänsä hallitsemattomat ilmasto-olosuhteet, jotka joskus muuttavat viljelyyn sopivan ajanjakson hyvin lyhyeksi. Tämän vuoksi on entistäkin tärkeämpää viljellä mahdollisimman tehokkaasti, jotta mahdollisimman pieni osa sadosta menisi hukkaan. Varsinaisen viljelyn jälkeen välittömästi seuraava jatkojalostus ja lajittelu määrittelevät tuotteen laadun ja käyttöiän.

ifm-yhteistyön sinulle tuomia etuja

Me tarjoamme sinulle ratkaisuja, jotka tekevät maatalousprosesseistasi tehokkaampia: Laaja liikkuvia työkoneita varten suunniteltu automaatiotuotteiden valikoima pitää sisällään antureita, ohjausjärjestelmiä, 3D-kameroita ja näyttöjä. Tarkat anturit mittaavat pinnankorkeuksia, lämpötiloja ja kosteutta siiloissa ja varastoissa sekä virtausnopeuksia putkistoissa. Haluaisitko siirtää kaiken datan digitaalisena IT-tasolle? Meillä on tähänkin tarkoitukseen oikea ratkaisu.

 

"Siirtyminen ulkotiloissa tapahtuvasta viljelystä uudenaikaisten maataloustehtaiden valaistuihin halleihin on jo alkanut.Maataloustuotteita voidaan tuottaa missä tahansa maapallolla ilman viljelysmaata, ja satoa voidaan kerätä ympäri vuoden."

ifm-filosofia

Tulevaisuuden kasvihuoneiden digitalisointi

Uudenaikaisia, enenevässä määrin vertikaalisia kasvihuoneita voidaan käyttää erityisen tehokkaasti, jos ne on varustettu tarkoituksenmukaisella anturiteknologialla. Perinteiset järjestelmät, joissa jokainen anturi on kytketty suoraan ohjausjärjestelmään, lisäävät antureiden asentamiseen, kunnossapitämiseen ja vaihtamiseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

ifm-yhteistyön sinulle tuomia etuja

Laajan IO-Link -antureita, IO-Link -komponentteja ja tehokkaita, käyttäjäystävällisiä ohjelmistoja sisältävän tuotevalikoimamme ansiosta kattavienkin valvontainfrastruktuurien suunnittelu käy nopeasti ja helposti. Tarvittaessa järjestelmän myöhemmin tapahtuva skaalaus tai modifiointi ja tarvittavat anturiparametrien säädöt voidaan tehdä nopeasti IO-Link -rakenteen ja sopivan ohjelmiston (esim. moneo) ansiosta.

"ifm-mandaatti: Kaiken maatalouden rationalisointiin ja automatisointiin liittyvän datan analysointi ja arviointi, automaattisista talleista uudenaikaisiin maatalouskoneisiin ja maataloustehtaisiin"

ifm-filosofia

Vastuullinen, dataperusteinen karjankasvatus

Rehun tehokas käyttö, eläindatan vertaileva analysointi tai eläinten laskenta ovat tehtäviä, joita maanviljelijä joutuu suorittamaan päivittäin esimerkiksi kuormien lastauksen tai purkamisen yhteydessä. Kehityssuunta kohti vastuullista, ympäristöystävällistä maataloutta mahdollistaa myös karjankasvattajille kestävämmän toiminnan, esim. jalostamalla lanta lannoitteeksi tai jopa biokaasuksi. Mitä läpinäkyvämpää dataa yksittäisestä eläimestä saadaan, sitä tehokkaammin ja kannattavammin kasvattaja pystyy hallitsemaan karjaansa.

ifm-yhteistyön sinulle tuomia etuja

Lietelannoitteen tuotantoa voidaan valvoa kattavan automaatiotuotevalikoiman avulla. Antureista infrastruktuuri- ja IT-tasolle, ifm:n tarjonta sisältää kaikki tarvittavat komponentit: kameraratkaisut mahdollistavat täysin automaattisen eläinten tunnistuksen ja hellävaraisen lypsyprosessin. Lämpötila-anturit varmistavat ideaalisen, eläinystävällisen ilmanalan. Myös rehun tarvetta voidaan valvoa automaatioteknologian avulla niin, että eläinten tarpeista voidaan huolehtia optimaalisesti. Biokaasun ja lietteen jatkojalostusprosesseissa virtausnopeuden, paineen ja lämpötilan tunnistukseen tarkoitetut anturit näyttelevät merkittävää roolia maksimoimalla energian uudelleenkäyttöä ja minimoimalla CO2 -päästöjä.

“8 000 vesiviljelyvuoden jälkeen kiertovesiviljelyjärjestelmät ovat seuraava looginen askel kohti tehokkaampaa ja taloudellisempaa tulevaisuutta"

ifm-vesiviljelylausunto

Kasvatustilojen tehokas valvonta – maalla ja merellä

Kalojen ja merenelävien kasvatuksella on merkittävä osuus globaalin elintarviketarpeen tyydyttämisessä. Sekä maalla että merellä on kuitenkin huolehdittava menestyksekkääseen ja kestävään viljelyyn tarvittavasta herkästä ekosysteemistä. Jos maanpäällinen ekosysteemi häiriintyy, on vaara, että koko olemassa oleva kasvatuspopulaatio menetetään ja kasvatus pysähtyy siihen saakka, kunnes ekosysteemi on taas tasapainossa niin, ettei populaatiolle koidu enää vaaraa levistä tai bakteereista. Jos valtameren valtava ekosysteemi häiriintyy liiallisen kasvatuksen seurauksena, saattaa syntyä korjaamattomia vahinkoja, jotka aiheuttavat myös pitkälle ulottuvia, pysyviä seurauksia koko planeetalle.

ifm-yhteistyön sinulle tuomia etuja

ifm tarjoaa kattavan valikoiman antureita kaikkien oleellisten, mitattavissa olevien muuttujien, kuten esim. pinnankorkeuden, virtauksen, johtokyvyn, lämpötilan ja venttiiliasennon valvontaan. Myös pumppujen ja moottoreiden kunnossapitotarpeet voidaan tunnistaa helposti kunnonvalvontaratkaisujen avulla. Suurista ja hajautetuista järjestelmistä saatava data voidaan lähettää IT-tasolle IO-Link- ja Ethernet-liitäntöjen kautta.

“15 miljardin ihmisen ruokkimiseksi hyvälaatuisella ja riittävällä ruokamäärällä tarvitaan kuusi kertaa niin paljon ruokaa, kuin mitä tuotetaan tänään. Perinteinen maatalous ei pysty tähän.”

ifm-filosofia

Kapasiteettien nopea ja luotettava skaalaus

Kasvispohjaisen ruoan ja vaihtoehtoisesti johdettujen proteiinien tarve on kasvussa, kun yhä useammat ihmiset etsivät vaihtoehtoja perinteiselle muonitukselle. Nopeasti kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi on välttämätöntä kasvattaa tuotantokapasiteetteja nopeasti, mutta laadusta tinkimättä.

ifm-yhteistyön sinulle tuomia etuja

Varmistaakseen, että tuotantosi pyörii kaikkina aikoina OEE-kriteerien mukaisesti, ifm tarjoaa kattavan valikoiman automaatioratkaisuja antureista ja infrastruktuurista ohjelmistoihin ja pilviliitäntöihin. ifm tarjoaa välttämättömät komponentit räätälöitynä "all-inclusive"-pakettina yhdeltä toimittajalta ja lyhimmällä mahdollisella toimitusajalla. Näin voit varmistaa, että nopeatkin kapasiteettilisäykset voidaan helposti skaalata ja integroida olemassa olevaan digitalisointirakenteeseen.

“Ihmiskunnan tulevaisuuden elintarvikehuolto on mahdollista käyttämällä ruoka-/maataloustehtaita, erityisesti sitten, kun nykyiset jakeluongelmat voidaan myös ratkaista.”

ifm-filosofia

Saumaton valvonta takaa laadun

Globalisoituneessa maailmassa kylmäketjujen mittojen ja monimutkaisuuden merkitys on kasvamassa merkittävästi. Sen varmistamiseksi, että ruoka voidaan nauttia määränpäässään tuoreena ja laadultaan täydellisenä, saumaton jäähdytys kuljetuksen aikana on korvaamattoman tärkeää. Toisaalta ruoan tarpeetonta haaskausta tulee välttää, ja toisaalta kuluttajien terveyttä ei saa vaarantaa. Kylmäketjut ovat niin monimutkaisia, ettei niitä voida valvoa ilman teknisiä apuvälineitä.

ifm-yhteistyön sinulle tuomia etuja

Tarjoamme lukemattomia ratkaisuja, jotka auttavat sinua valvomaan kylmäketjujen yhtenäisyyttä. Liikkuvan kaluston sovelluksiin tarkoitetut lämpötila-anturit, RFID-järjestelmät ja gateway-yksiköt, jotka lähettävät jatkuvasti tietoa pilveen melkein mistä tahansa päin maailmaa, auttavat sinua identifioimaan ja jäljittämään tavaroiden liikkeet ja pitämään silmällä lämpötilatrendejä.

Kysy neuvoja asiantuntijoiltamme

Yhdessä teemme projektistasi menestystarinan.

Oletko vakuuttunut? Ota yhteyttä. Olemme tukenasi matkallasi. Vaatimustesi täyttämiseksi ifm-myyntiryhmä on tukenasi alusta lähtien - strategisesta konsultoinnista yksittäisten ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen kehittämiseen ja k.o. lisäpalvelujen toteutukseen.

Your industry 

Privacy policy

Täältä löydät tietosuojamääräyksemme