You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

IO-Link: maailmanlaajuinen avoin tiedonsiirtostandardi

Parempi suorituskyky. Vähemmän vaivannnäköä.

ifm:n IO-Link -anturit avaavat käyttäjille kokonaan uusia mahdollisuuksia. Nopeasta ja helposta käyttöönotosta konetason ja ERP-ohjelmiston välisen läpinäkyvyyden mahdollistavaan valvontadataan: IO-Link tarjoaa vakuuttavia tehokkuusparannuksia ja kustannussäästöjä. Koe se itse!

Aikaisemmin normaalia rinnakkaiskaapelointia ja analogia-antureita käyttävät asiakkaat, jotka ensisijaisesti etsivät lyhyempiä asennusaikoja, vähemmän tarvittavia komponentteja ja helpompaa integrointia ohjausjärjestelmään, saavuttivat tällaisia etuja.

IO-Link on johtavien anturi-, toimilaite- ja ohjausjärjestelmävalmistajien kehittämä. Tuloksena syntyi standardisoitu ja kenttäväylistä riippumaton automaatioliitäntä. Tämä mahdollistaa käyttäjälle ilman osoitteenatoa toimivat point-to-point -liitännät.

Helppo käyttöönotto:, antureiden nopea korvaaminen

IO-Link -laitteiden kytkentä tapahtuu yksinkertaisesti esim. M12-pistokeliittimien avulla. Näin ehkäistään virheellisestä kaapeloinnista johtuvat virhetoiminnot. Koska tiedonsiirrossa voidaan käyttää normaaleja teollisuuskaapeleita, tarvittavien erilaisten kaapeleiden määrä vähenee. Lisäksi laitteiden liittämiseksi ohjausjärjestelmään tarvitaan vain yksi kaapeli, ja IP69K-suojausluokan ansiosta monia IO-Link -mastereita voidaan käyttää suoraan kenttäolosuhteissa.

IO-Link -käyttöönottoavustin

Jos käytössä on IO-Link-master, se tallentaa kaikki kytkettyjen antureiden parametrit. Jos anturi korvataan myöhemmin identtisellä laitteella, tallennetut parametrit kirjoitetaan automaattisesti uuteen anturiin. Tarvittavan anturikonfiguraation etsiminen ei ole tarpeen.

Laitteiden käyttäjäystävällinen plug & play -korvaaminen on mahdollista toimittaja- ja laitetunnisteisiin sisältyvän ainutlaatuisen laitetunnistuksen ansiosta. Laitteet voidaan tarkistaa IO-Link-liitännän avulla. Näin varmistetaan, ettei laitteita korvata sopimattomilla malleilla.

Mittausarvojen tarkka, virheetön siirto

Perinteisten antureiden mittausarvot muunnetaan useita kertoja digitaaliseen ja analogiseen muotoon ennen lopullista arviointia ohjausjärjestelmässä, mikä aiheuttaa mittausarvojen tarkkuuden heikkenemistä. IO-Link siirtää datan puhtaasti digitaalisena 24 V signaalina ja on siten muunnokseton ja häviötön.

Lisäksi signaalin siirto on tunteeton ulkoisille vaikuttajille. Suojattuja kaapeleita ja niihin liittyvää maadoitusta ei enää tarvita; data voidaan siirtää normaalien teollisuuskaapeleiden kautta. Tämän uuden teknologian ansiosta ei myöskään kalliita analogiatulokortteja enää tarvita.

ifm:n hygienisten tilojen paineanturit tunnistavat pinnankorkeuden painesäiliöissä. Aikaisemmin muunnoshäviöt ja EMC-häiriöt aiheuttiva analogisen pinnankorkeussignaalin siirron aikana epätarkkuutta. IO-Linkin avulla tapahtuvan puhtaasti digitaalisen tiedonsiirron ansiosta ohjausjärjestelmään siirretään nyt tarkka mittausarvo.

Ohjausjärjestelmästä ja kenttäväylästä riippumaton

IO-Link -masterien kautta IO-Link -laitteet voidaan liittää melkein mihin tahansa kenttäväylä- tai ohjausjärjestelmäinfrastruktuuriin, jossa on esim. PROFINET, EtherNet/IP tai AS-i -liitäntä. PLC function block -elementit yksinkertaistavat ohjelmointia. IO-Link on johtavien automaatiolaitteiden valmistajien kehittämä avoin standardi, jota parannellaan jatkuvasti. IO-Link -mastereihin on mahdollista liittää myös toimilaitteita kuten venttiiliterminaaleja. Tulos on näin joustavampi ja se pienentää laitoksen infrastruktuuria.

Useita mittausarvoja samasta laitteesta

Sovellutuksissa, kuten esim. jäähdytyspiireissä, mitataan usein useampia prosessiarvoja tarkan prosessiohjauksen varmistamiseksi. Siksi perinteisessä mittauspisteessä tarvitaan usein useampia antureita tunnistamaan esim. virtausnopeutta, virtausmäärää ja lämpötilaa. IO-Link anturit pystyvät mittaamaan ja siirtämään digitaalisesti enemmän kuin yhden prosessiarvon. Yksi IO-Link -virtausanturi pystyiy tunnistamaan tarkasti kaikki kolme prosessiarvoa ja siirtämään ne digitaalisesti normaalin 3-johdinkaapelin kautta. Tämä vähentää huomattavasti antureiden konfiguroinnista, asennuksesta ja varaosien varastoinnista koituvia kustannuksia.

Etäyhteys anturiparametreihin

IO-Link-laiteparametrejä voidaan muuttaa parametrointiohjelman (esim. moneo configure) avulla. Tämä madollistaa nopean säädön seisakkiaikojen minimoimiseksi. IO-Link -anturit voidaan lukita anturin omilla käyttöpainikkeilla tai etänä ohjelmallisesti. Lukitusta ei voi avata ilman ohjelmistoa, jolla hallitaan anturin tietoisesti tai vahingossa tapahtuvia parametrimuutoksia. moneo configure -ohjelmiston avulla käyttäjät voivat tallentaa laiteasetuksia ja luoda säätöprotokollia.

Kunnonvalvonta / diagnostiikka

IO-Linkin avulla prosessi- ja huoltodatan siirto tapahtuu samanaikaisesti. Asyklisesti haettava diagnostiikkadata (esim. minimi- ja maksimiarvot) tai vikatiedot (esim. johdinkatkos tai oikosulku) mahdollistavat mittaavan kunnossapidon, joka varmistaa laitokselle paremman käyttöasteen. Diagnostiikkadata on luettavissa käytön aikanakin.

Jäähdytyspiirin virtausnopeutta valvotaan tarkasti SM-sarjan magneettis-induktiivisella tilavuusvirtausanturilla. Virheen sattuessa diagnostiikkadata siirretään masterista ohjausjärjestelmään. Viallinen anturi tunnistetaan yksiselitteisesti.

Aineen, vaahdon ja likaantumisen tunnistus

Käytä IO-Linkiä ja näe, mitä anturi mittaa. Monia älykkäitä antureita voidaan käyttää ainoastaan binäärianturina, esim. tuottamaan kytkinsignaali, kun ylempi tai alempi raja-arvo saavutetaan. Sisäänrakennetun IO-Link-liitännän kautta anturit lähettävät myös kulloisenkin prosessiarvon. Tämä mahdollistaa mm. itse tuotteen ja pesuaineliuoksen erottamisen toisistaan ohjausjärjestelmässä. Myös vaahdon tai likakertymien tunnistaminen pesun jälkeen on mahdollista tuotteen ja laitoksen suojaamiseksi.