1. Aloitussivu
  2. Sovellusratkaisut
  3. Cooling

Täysi suojaus jäähdytyspiireillesi

Mielenrauhaa: Jäähdytysvesisyötön valvonta ja mittaava kunnossapito

Jatkuva diagnostiikka:
Valvottavia kohteita ovat lämmönsiirto, virtaus ja todelliset käyttötunnit.

Varhainen tunnistus:
Likaantumisen, vuotojen ja hitsauskärjen rikkoontumisen tunnistus.

Maksimaalinen hyötysuhde:
Jatkuva likaantumisen diagnosointi, esim. suodattimet tai hitsauspistoolit.

Helppo integrointi:
ifm tarjoaa yksittäisiä, erityyppisille jäähdytysvesijärjestelmille sopivia ratkaisuja.

ifm-sovellutuspaketti – sovellutukset
Jäähdytysvesijärjestelmien valvonta, esimerkiksi:

  • ruiskuvalukoneet
  • karan jäähdytyksellä varustetut työstökoneet
  • robottien hitsauspistoolit
  • lämmönvaihtimet
  • kaikki koneet, joissa jäähdytystä tai lämmitystä

Alenna kustannuksia
Mittaava kunnossapito tarvittaessa kiinteiden huoltovälien sijaan. Osien vaihto voidaan suunnitella.

Estä suunnittelemattomat seisakit
Putki- ja letkujärjestelmien vuodot, sykkyrälle menneet letkut ja jähdytysvesipiirien tukkeutuminen havaitaan jo varhaisessa vaiheessa.

Optimoi prosessit
Datan kerääminen ja analysointi. Kunnossapito tarvittaessa.

IT-henkilöstöstä riippumaton käyttöönotto.
Sovellutuspaketti anturista vahvistimeen ja verkkopohjainen analysointi. Skaalattava: Voidaan laajentaa muihin sovellutuksiin ja / tai ERP-järjestelmiin.