• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Kestävä kehitys
  2. Sosiaaliset asiat

Sosiaalinen kanssakäyminen

“ifm:nä meillä on erinomainen imago työantajana, minkä jokainen voi havaita ja kokea, ja me elämme kestävästi sekä ympäristöä koskevista että sosiaalisista näkökulmista katsoen”

- tämä periaate muotoilee ifm:n yrityskulttuuria ja henkilöstöpolitiikkaa maailmanlaajuisesti.

Yrityksen kokonaisstrategiaan kiinteänä osana kuuluva ifm-laajuinen henkilöstöstrategia yhdistää sisäiset ja ulkoiset (mega)trendit. Kasvaneen julkisen kiinnostuksen ja sosiaalisiin periaatteisiin kohdistuvan tietoisuuden ansiosta olemme päättäneet palkata sosiaalikestävyysjohtajan täydentämään globaalia kestävyysjohtajaa. Siksi, että ifm kiinnittää suurta huomiota kaikkien työntekijöiden turvalliseen työskentely-ympäristöön ja terveydenhuoltoon - myös liikekumppanien osalta.

 

Työterveys ja työturvallisuus

Tässä mielessä ifm vakuuttaa, että kaikkia lakimääräisiä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia noudatetaan ja niistä huolehtivat yrityksen fysioterapeutit ja turva-asiantuntijat. Esimerkit sisältävät säännöllisiä riskianalyyseja, tarkastuksia ja ohjeita. Samanaikaisesti ifm:n työterveys- ja työsuojeluhallinto harkitsee työ- ja vapaa-ajan tasapainoa koskevaa konseptia, joka sisältää erilaisia liikuntatarjouksia, ennaltaehkäisemiskursseja ja vuosittaisen terveyspäivän. Tätä täydennetään yrityksen eläköitymismahdollisuuksia ja työkyvyttömyyseläkettä koskevilla informaatiotapahtumilla.

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Perheyrityksenä asetamme erityistä painoa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiselle. Näin me rohkaisemme työntekijöitämme - ei vain hyödyntämään New Work -koneiston ehdotuksia ja digitaalisia kommunikointikanavia, vaan myös käyttämään hyödykseen tarjouksiamme kuten esim. toimipaikkakohtaisia hoitopäiviä lapsille. Tämän henkilöstöpolitiikan ansiosta esimerkiksi ifm Tettnang palkittiin "perhetietoisena yrityksenä" jo toista kertaa vuonna 2020.

Lisäksi ifm tarjoaa turvallisia työpaikkoja - myös kriisiaikoina: Yritysfilosofiansa mukaisesti ifm ei ole koskaan joutunut tekemään toiminnallisia henkilöstövähennyksiä. Tämä todistaa, että ifm:n on kriiisinkestävä ja turvallinen työnantaja, sekä jälkeenpäin tarkasteltuna että tulevaisuudessa. Perustamamme erityinen kriisin- ja riskinhallintaryhmä ja vuonna 2009 perustettu solidariteettiryhmä edesauttavat osaltaan tätä tulosta. Lisäksi tuemme yritysryhmänä valittuja sosiaalisia projekteja koulutus-, tiede- ja innovaatiosektoreilla.

Sosiaaliset standardit ja yrityksen arvot

Yritysfilosofiansa avulla ifm vastaa kaikkiin oikeudellisiin, taloudellisiin sekä sosiaalisiin ja eettisiin kysymyksiin. Tämä määrittelee selkeästi, että sovellettavissa olevat lait ja standardit muodostavat perustan kaikille toimillemme. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja tunnustamaan maailmanlaajuisesti sosiaaliset standardit, jotka edustavat meille minimivaatimusta.

Jotta voisimme kantaa vastuun myös oman henkilöstömme toimien ulkopuolella, olemme luoneet myös liikekumppaneitamme varten menettelytapaohjesäännön, joka on linjassa omien arvojemme kanssa. Tämän on tarkoitus varmistaa, että ifm-spesifiset minimivaatimukset on otettu huomioon ja varmistettu jo toimittajia valittaessa, ja niiden arviointi on jatkuvasti käynnissä.

Sisäinen Auditointi & Valvonta -pääosasto ja sisäinen tarkastaja muodostavat yhdessä keskitetyn tarkastusorganisaation koko yritysryhmälle.

Osia yritysryhmästämme auditoidaan lisäksi SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) -standardin, yhden maailman eniten käytetyistä eettisen auditoinnin konsepteista, mukaisesti. Sisäiset lisävalvontajärjestelmät ja ammattimainen valvonta- ja tarkastustoimintamme takaavat yrityksen pitkäaikaisen menestyksen. Lisäksi työntekijöillä, asiakkailla ja toimittajilla on ilmiantojärjestelmän kautta mahdollisuus ilmoittaa mahdollisista yrityksemme arvojen loukkauksista tai rikosepäilyistä ja siten omalta osaltaan edistää ja varmistaa standardiemme toteuttamista.

Koulutus ja lisäopetus

Yli 30 erilaisen harjoittelu- ja (kaksois-) opiskelukurssin avulla ifm haluaa tukea nuoria ja tarjota heille houkuttelevan partnerin ja työnantajan. Vastaavasti pyrimme saamaan heidät takaisin työntekijöinä sitten, kun he ovat saaneet harjoittelu- tai opiskelujaksonsa menestyksekkäästi päätökseen. Näemme myös lupaavia onnistumisia ja potentiaalia yhteistyössämme koulujen ja yliopistojen kanssa ja tarjoamme työharjoittelujen ja työtätekevien opiskelijoiden palkkaamisen lisäksi vuosittaisen "Tyttöjen päivän". Sen on tarkoitus parantaa naisten arvostusta ja vahvistaa moniarvoisuutta. Lisäksi pidämme yllä dialogia poliitikkojen ja muiden yritysten kanssa kokouksissamme kauppa- ja teollisuusyhdistysten kanssa.