You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Kestävä kehitys
  2. Ympäristö

Ekologia - vastuu ympäristöstä

Filosofia

ifm:n filosofia määrittelee selkeästi mahdollisimman varovaisen asennoitumisemme luonnonvarojen hallintaan. Me vaadimme ja edistämme tiedostavia päätöksiä ja käyttäytymistä sekä yrityksemme sisällä että liikekumppaneiltamme.

Ympäristöpolitiikka

ifm gmbh:n ympäristöpolitiikka perustuu yritysfilosofiaamme. Se on visio, johon ympäristönhallintajärjestelmämme perustuu ja puitekehys ympäristöasioita koskeville tavoitteillemme ja periaatteillemme. Toimintamme ei määräydy ainoastaan lain ja määräysten perusteella, vaan siihen vaikuttaa myös ekologinen tiedostaminen kantaa vastuu toimiemme vaikutuksista ja seurauksista.

Ympäristönhallinta ja julkaisut

Ekologisen vastuumme kantamiseksi yrityksen sisällä ja ympäristönsuojelun optimoimiseksi yritykselle luotiin yli 20 vuotta sitten ympäristönhallintajärjestelmä, joka sertifioitiin DIN EN ISO 14001 ja EMAS (EU Eco-Audit) -standardien mukaisesti vuonna 2020. Julkaisemme joka vuosi ympäristöilmoituksen (saksankielinen) EMAS-standardin mukaisesti. Siinä jaamme tietoa ympäristönhallintajärjestelmästämme sekä ympäristöasioihin liittyvästä suorituskyvystämme, tavoitteistamme ja toimistamme.

Yhteenveto ympäristöasioista ifm:llä annetaan asiakkaille tarkoitetussa ympäristöesitteessä ja julkaisussamme "Kestävä ajattelu ja toiminta. ifm:n laadun, ympäristön- ja työnsuojelun hallinta". Se sisältää informaatiota yrityksemme ympäristöpolitiikasta, toteutetuista ympäristönsuojelutoimenpiteistä ja kriittisistä aineista.

Ympäristötoimenpiteet

"Työnsuojelu ja Ympäristönsuojelu" -osasto perustettiin ifm:llä vuonna 1991. Niinpä voimme tarkastella tapahtumia taaksepäin pitkältä ajalta ja nähdä paljon saatuja kokemuksia ja pitkän listan ympäristön suojelemiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Näihin sisältyvät mm. jatkuvat energiatehokkuuden parannustoimet, ympäristölle vaarallisista aineista luopuminen, kokonaisvaltaiset varotoimenpiteet ja vuosittain valmisteltava ympäristötase vuodesta 1993 lähtien. Ajankohtaiset ympäristötavoitteet ja -toimenpiteet määritellään EMAS-ympäristöohjelmassa ja ne päivitetään vuosittain. Lisäksi ifm on sitoutunut toiminnoissaan ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Tämän vuoksi yritysryhmä seuraa kolmiportaista sekvenssiä "vältä, vähennä ja kompensoi" ja tarkastelee suorien ja energiaan liittyvien päästöjen lisäksi myös arvoketjusta valittuja päästöjä.

Tuotteet

Tuotteiden pitkäikäisyydellä on meillä on korkein prioriteetti, ja se on ydinelementti resurssien kulutuksen vähentämisessä ja hylkytavaran välttämisessä. Jo tuotteen kehittelyvaiheessa kiinnitämme huomiota resurssien taloudelliseen ja kestävään käyttöön - aina ideasta tuotteen valmistukseen. Näin tekemällä pystymme ottamaan huomioon ympäristön kannalta olennaiset näkökulmat ja tarkistamaan niiden käytettävyyteen liittyvät määräykset ja standardit.

Asiasta toiseen: Monet tuotteistamme auttavat myös suoraan ehkäisemään tai vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia.