You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Kestävä kehitys
  2. Kestävät tuotteet

Kestävät tuotteet

ifm-anturit edistävät kestävää kehitystä

Tuotteissamme laitamme erityistä painoa ympäristöystävälliselle ja energiatehokkaalle rakenteelle negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi. Sekä ympäristöön liittyvät että sosiaaliset näkökulmat otetaan siksi huomioon koko toimitusketjun osalta. ifm:n tuotteiden hyvä laatu ja siitä seuraava pitkä elinikä edistävät tiedostavaa ja kestävää resurssien kulutusta. Kestävyyden kannalta oleellisten, jo meneillään olevien parannusten lisäksi pyrimme tukemaan asiakkaidemmekin kestävän kehityksen aktiviteetteja ratkaisujemme myynnin kautta. Tehokas prosessirakenne ifm:n tuotteita käyttämällä on edustava esimerkki tästä. Resurssien - kuten esim. energiankulutuksen tai jätemäärän vähentäminen - optimoitu käyttö on painopistealue tällä kohtaa.

Esimerkkituotteita kestävyysaktiviteettien edistämiseen:

Paineilma tärkeimpänä energiakustannusten lähteenä

Työskentely paineilman avulla on osa melkeinpä jokaista teollisuussektoria. Tässä yhteydessä huomaamatta jäävät vuodot sekä painehäviöt ja -vaihtelut eivät ole mitenkään harvinaisia tapahtumia.

ifm:n SD-sarjan paineilmamittari auttaa sinua valvomaan ja määrittelemään paineilman kulutustasi. Esimerkiksi energiantarvetta voidaan vähentää kestävästi ilman lisä(henkilöstö)kustannuksia. Niinpä pitkällä tähtäyksellä paineilmamittarin käyttäminen ei johda ainoastaan kustannussäästöihin ja toimintojen optimointiin, vaan sillä on myös merkittävä vaikutus resurssien kestävään kulutukseen.

Esineiden Internet (Internet of Things => IoT) avainteknologiana

Erilaisten koneenosien, järjestelmien tai prosessivaiheiden eri paikoissa tapahtuva jatkuva valvonta on osa jokaisen yrityksen jokapäiväistä elämää.

ifm:n kehittämien moneo-ohjelmiston ja kunnonvalvontasovelluksen (RTM) sekä IO-Key -pilviliitännän avulla asennettujen antureiden mittausarvot voidaan lukea milloin tahansa ja lähettää reaaliaikaisena. Saatujen tietojen perusteella tapahtuva laitoksen etävalvonta ei ole tässä kohtaa ainoa merkityksellinen asia, vaan dataa voidaan käyttää myös jälkikäteen tapahtuviin analyyseihin, joiden perusteella prosessit voidaan suunnitella resurssien ja energian käytön suhteen entistä tehokkaammin. moneo, RTM ja IO-Key -teknologioiden puitteissa on löydettävissä merkittäviä kestävään kehitykseen liittyviä potentiaaleja. Esimerkiksi juuri oikeaan aikaan tapahtuva kunnossapito, joka voidaan toteuttaa näiden teknologioiden avulla, havaitsee vakavien vaurioiden riskin jo varhaisessa vaiheessa ja myötävaikuttaa siten optimaalisen käyttöiän saavuttamiseen. Lisäksi etävalvonta vähentää tarpeetonta matkustelua. Ympäristöön kohdistuvien positiivisten vaikutusten (CO2-päästöt) lisäksi voidaan myös henkilöstön kuormitusta ja kokonaiskustannuksia vähentää pitkällä tähtäimellä.