You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Kestävä kehitys
  2. Raportit, sertifikaatit ja portaalit

Raportit, sertifikaatit ja portaalit

Täältä löydät yleiskatsauksen ifm:n tärkeimmistä (kestävän kehityksen) dokumenteista. Sertifioitujen standardien ja kestävyyden kannalta tärkeiden esitteiden lisäksi löydät myös ifm:n tarjoamat portaalit:

Kestävyysraportti

Neljäs kestävyysraporttimme on kattava raporttipäivitys, jonka julkaisemiseen osallistui yhteistyössä suuri joukko innostuneita ja sitoutuneita kollegoja.  Tänä vuonna kestävyysraporttiin sisällytettiin myös osia EMAS-ympäristöselonteosta. Strategisten lähestymistapojemme ja toimenpiteidemme lisäksi tämä raportti sisältää tarkistetun kestävyysohjelmamme, katsauksen eri projekteihin sekä kestävän kehityksen ja sosiaalisen kestävyyden johtajamme haastatteluita.

Toivomme sinulle mukavia lukuhetkiä, otamme mielellämme vastaan palautetta ja odotamme innolla yhteistyötä kanssasi elämisen arvoisen tulevaisuuden luomiseksi.

Seuraava kestävyysraportti julkaistaan kesällä 2024.

Laatu ja kestävä kehitys

Laadunhallinta on toteutettu ifm:llä alusta lähtien tehokkaasti. DQS sertifioi ifm:n laatujärjestelmän ensimmäistä kertaa vuonna 1993 - ilman eroavuuksia!
Se sisältää myös todisteen, että me täytämme e1-hyväksynnän (Federal Motor Transport Authority = KBA) vaatimukset.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Ympäristönhallintajärjestelmämme, jonka motto on "ajattele globaalisti, toimi paikallisesti", tarkoitus on auttaa turvaamaan yrityksemme tulevaisuus ja parantaa jatkuvasti ympäristönsuojelua.

Siksi hyväksytimme pitkäaikaisen sisäisen ympäristönhallintajärjestelmämme saksalaisissa toimipisteissämme (ifm electronic gmbh, ifm group services gmbh and ifm efector gmbh) EMAS- ja ISO 14001 mukaan. Myös ifm Ecolink -tehdas Puolassa on ISO 14001 -sertifioitu.

Ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskeva periaatejulistus

Sitoudumme kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja ympäristövelvoitteita.

ifm-yritysryhmän hallitus julkaisee tämän kaikkia ifm-yritysryhmään kuuluvia yrityksiä koskevan periaatejulistuksen määritelläkseen tarkemmin arvojohtoista yrityskulttuuriamme ja täyttääkseen saksalaisen toimitusketjun huolellisuusvelvoitetta koskevan lain (LkSG) lakisääteiset vaatimukset.

ifm kehottaa nimenomaisesti kaikkia henkilöitä olemaan kääntämättä katsettaan muualle havaitessaan riskejä tai jopa ihmisoikeus- tai ympäristörikkomuksia vaan ilmoittamaan niistä aktiivisesti. Yleiskatsaus valitusmenettelystä löytyy saksalaista toimitusketjun huolellisuusvelvoitetta koskevan lain (LkSG) valitusmenettelysäännöistä.