You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Ползи от IO-Link
  3. Интегриране на системата

Системна интеграция на IO-Link

Какво е необходимо за стартиране на IO-Link?

В базовата настройка се описва как се свързва IO-Link мастър към компютър с Ethernet кабел и се представят някои други основни функции.

Базова настройка

Удобна настройка на параметрите на сензорите

Софтуерът LR DEVICE ви дава възможност за бързо и лесно конфигуриране на всеки сензор чрез персонален компютър. Допълнително е необходим модул с един порт (напр. E30390) или Ethernet IO-Link master (напр. AL1300).

Настройка на параметри

Бързо интегриране на контролер

За трайно инсталирана индустриална комуникация устройството може да се използва с индустриален главен модул в режим COM (работа с IO-Link). В допълнение към хардуера ifm предлага стартов пакет за интегриране на данни в PLC.

Свързване с PLC

Лесен достъп в IIoT приложения

За пренос на данни в света на информационните технологии вие можете да ги събирате напр. чрез TCP-IP или MQTT, като използвате индустриални главни модули.

Свързване с IIoT