You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Ползи от IO-Link
  3. Интегриране на системата
  4. Свързване с IIoT

IIoT връзка за решения за ИТ

Не допускайте вашият PLC да поема цялото натоварване!

Получете стартовия пакет за лесно свързване с IIoT сега!

PLC е базовият елемент на автоматизацията от 70-те години на миналия век насам и се използва за управление на автоматизирано промишлено оборудване. С появяването на Ethernet технологиите и IIoT приложенията, PLC трябваше да предава все повече информация, която не се използва задължително за управление на машините.

PLC използва само 5% от информацията от сензорите. Единиците на данните на тази информация са байтове, а времето на цикъла е в ms. Но какво би било, ако можехме да разрешим на вашите сензори да общуват директно с вашите SCADA, MES, ERP и CMMS системи без намесата на PLC и все пак да изпращат информацията на PLC за управление на машините?

Only 5% of the sensor data is used by the PLC. 95% of the data is lost. Stop this data loss!

Сега това е възможно чрез Y-path от ifm. Модулите IO-Link мастър имат отделен IIoT порт с определен IP адрес за с ИТ инфраструктурата, без да се засяга страната за управление на машините на системата. Този уникален подход ви дава възможност да изпращате информация и данни директно до мястото, където те са необходими.

With the Y path of ifm you make full use of your sensor data

Интерфейсът „човек-машина“, компютрите за визуализация, сървърите, персоналните компютри и др. използват 95% от информацията на сензора. Размерът на данните е в MB, а времето на цикъла е в секунди.