• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

IO-Link: световен открит стандарт за комуникация

По-висока производителност. По-малко усилия.

IO-Link сензорите от ifm разкриват съвсем нови възможности за потребителя. Лесна и бърза настройка, наличие на допълнителни данни от следенето на машината за прозрачност на процеса, до софтуера за планиране на ресурсите на предприятието (ERP): IO-Link предлага впечатляващи повишаване на ефективността и икономии. Вижте сами!

Тези резултати са постигнати от клиенти, които по-рано са използвали стандартно паралелно свързване с кабели на аналогови сензори и които са се ръководили предимно от значително намаленото време за монтаж, по-малко необходими компоненти и по-лесното интегриране в контролера.

IO-Link е разработен от водещи производители на сензори, актуатори и управления. Резултатът е стандартизиран и независим от индустриалната мрежа интерфейс за автоматизация. Това дава на потребителя възможност за реализация на връзки от тип точка до точка (point-to-point) без сложно адресиране.

Лесна настройка, бърза смяна на сензорите

Устройствата с IO-Link се свързват просто чрез конектор M12. По този начин се изключват неизправности поради неправилно свързване. Понеже за предаване на данни могат да се използват стандартни индустриални кабели, се намалява броят на видовете необходими кабели. Освен това само един кабел трябва да се свърже с PLC и благодарение на IP69K много модули IO-Link мастъри могат да се използват в производствени условия.

Помощни средства за интегриране на IO-Link

Ако се използва IO-Link мастър, той съхранява всички параметри на свързаните сензори. Ако даден сензор бъде сменен по-късно с идентично устройство, запаметените параметри се записват автоматично в новия сензор. Не е необходимо търсене на необходимите настройки на сензора.

Тази удобна замяна от типа „включи и работи“ е възможна поради уникалната идентификация на устройството в идентификаторите на доставчика и устройството: С IO-Link устройствата могат да се проверяват. Това гарантира, че устройствата няма да се заменят с неподходящи устройства.

Точно, устойчиво на смущения предаване на измерваните стойности

Измерваните стойности на конвенционалните сензори се преобразуват няколко пъти в цифрови и аналогови данни преди окончателната оценка в PLC, което води до загуба на точните измервани стойности. IO-Link предава данни в чиста цифрова форма, на базата на 24 V сигнал и поради това е без преобразуване и загуби.

Освен това, предаването на сигнала е не се влияе от външни източници. Екранираните кабели и свързаното с тях заземяване вече не са необходими; данните могат да се прехвърлят по стандартни индустриални кабели. За новата технология вече не са необходими дори скъпи платки за аналогови входни сигнали.

Хигиенни сензори за налягане от ifm непрекъснато контролират налягането в резервоари под налягане. В миналото загубите при преобразуване и EMC при предаването на аналоговите сигнали водеха до неточности. Благодарение на чисто цифровото предаване на измерваните стойности чрез IO-link, към контролера се предава точната измервана стойност.

Независими от контролера и индустриалната мрежа

Чрез IO-Link мастър устройствата с IO-Link могат да бъдат интегрирани в почти всяка инфраструктура на индустриална мрежа и система за управление, като наред с другото, се осигуряват интерфейси PROFINET, EtherNet/IP и AS-i. Функционални блокове на PLC опростяват програмирането. IO-Link беше разработен като открит стандарт от водещи производители от индустрията за автоматизация и се подобрява непрекъснато. Възможно е дори свързване към IO-Link мастър на актуатори, като изводи на клапани. Резултатът е по-гъвкава и редуцирана инфраструктура на предприятието.

Няколко измервани стойности от едно устройство

В приложения, като охлаждащи кръгове, често се контролират няколко технологични стойности, за да се осигури точно управление на процеса. Следователно, обикновена точка на измерване включва няколко сензора, напр. за контрол на дебита, общото количество и температурата. IO-Link сензорите могат да измерват и да предават в цифрова форма повече от една технологична стойност. Сензор за поток с IO-Link би могъл да регистрира точно всичките три стойности в едно устройство и да ги предава цифрово чрез стандартен 3-жилен кабел. Това намалява значително разходите за конфигуриране, монтиране и съхранение на резервни сензори.

Дистанционен достъп до параметрите на сензорите

Параметрите на устройствата с IO-Link могат да се променят чрез софтуер за въвеждане на параметри, като LR DEVICE. Той осигурява възможност за бързи настройки и намалява времето за реакция. IO-Link сензорите могат да бъдат заключени чрез бутоните върху сензора или дистанционно чрез софтуера. Блокировката не може да бъде дезактивирана без софтуера, което изключва преднамерени или непреднамерени промени на параметрите на сензора. Софтуерът LR DEVICE дава възможност на потребителите да запаметяват настройките на устройства и да създават протоколи за настройка.

Контрол на състоянието/диагностика

Чрез IO-Link прехвърлянето на технологични и сервизни данни става едновременно. Непериодично извличани данни, като минимални или максимални стойности или грешки, като прекъсване на проводниците или късо съединение, осигуряват възможност за следене на състоянието и обслужване, което гарантира повече време на работа без престои. Дори по време на работа има достъп до диагностичните данни.

Дебитът в охлаждащия кръг се следи точно чрез магнитно-индуктивни линейни сензори за обемен поток от серията SM. При възникване на грешка диагностичните данни се прехвърлят от главния модул към контролера. Повреденият сензор се идентифицира недвусмислено.

Откриване на различни вещества, пяна и замърсяване

Използвайте IO-Link и вижте какво измерва сензорът. Много интелигентни сензори могат да се използват само като двупозиционни сензори, напр. за осигуряване на превключващ сигнал при достигане на горно или долно ниво. Чрез вградения интерфейс IO-Link сензорите предават също текущата технологична стойност. Това позволява например, в контролера да се прави разлика между продукта и почистващия препарат. Също е възможно да се открива пяна и остатъчно замърсяване след процеса на почистване, за да се защитят инсталацията и продуктът.