You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Ползи от IO-Link
  3. Интегриране на системата
  4. Настройка на параметри

Настройка на параметрите на сензори с IO-Link

Задаване на параметри с LR DEVICE

LR DEVICE е софтуер за ясно и стандартизирано онлайн и офлайн настройка на параметрите на сензори, актуатори и мастъри с интерфейс IO-Link. Той поддържа автоматична идентификация на свързани устройства и импортиране на IODD. Ясното представяне на регулируемите параметри позволява лесно дефиниране на функциите на устройствата. Наборите от параметри могат да бъдат записани и прехвърлени.

Технологичните стойности могат също да се архивират като pdf файлове за целите на документацията и се показват в графичен вид по време на настройката. Това помага на потребителя да оптимизира параметрите и гарантира безпроблемна работа на предприятието.

  • Проста настройка на параметрите чрез IO-Link мастър
  • Ясно представяне
  • Подлежащи на прехвърляне набори от параметри
  • Директно импортиране на IODD от търсачката в базата данни за IODD (ако има връзка с интернет)

Видеоматериал за начина на работа с LR DEVICE

Този видеоматериал за начина на работа в Youtube описва основните функции на LR DEVICE.

Софтуер