You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. IO-Link модули
 3. Технология
 4. Информация за състоянието в технологичните данни

Информация за състоянието в технологичните данни

Комуникация на данни от главен към изходен модул:
Програмируемият контролер може да управлява всеки от изходите във всеки от изходните модули, който е свързан към IO-Link master. Главният модул изпраща 4 байта циклични данни. Изходът ще бъде включен, когато съответният бит в технологичните данни е „1“.

Отговор на изходния модул на главния модул:
По същия начин програмируемият контролер може да чете информация за състоянието от всеки модул. В байт 4 модулът може да детектира ниско напрежение, късо съединение и общото състояние на модула.

 • При претоварване или късо съединение в едно от двете захранващи напрежения всички битове за грешка на тази „страна“ се установяват на „1“

Ако общият ток на едната страна е прекалено голям, модулът изключва претоварената страна и я дезактивира. Има 3 метода за повторно активиране на изходите на тази страна:

Метод А:

 • Установяване на изходен байт 0 и байт 2 на технологичните данни на 0 чрезIO-Link
 • Лявата страна е активирана отново
 • Установяване на изходен байт 1 и байт 3 на технологичните данни на 0 чрезIO-Link
 • Дясната страна е активирана отново

Метод В:

 • Откачване на модула и повторно присъединяване
 • Двете страна са активирани

Метод С:
След отстраняването на източника на късо съединение потребителят може да изпрати команди на IO-Link, които освобождават активиращия елемент на лявата и дясната страна:

 • 208 Нулиране на активиращия елемент на лявата страна
 • 209 Нулиране на активиращия елемент на дясната страна

При ниско напрежение на лявата или дясната страна битът UVL или UVR показва тази неизправност.

Информацията за „състояние“ в байт 6 е копие на променливата [състояние на устройството] в канала за технологичните данни:
(0) Устройството е изправно
(1) Необходимо е техническо обслужване
(2) Извън спецификацията
(3) Функционална проверка
(4) Неизправност