1. Стартова страница
  2. IO-Link модули

Разширяване на IO-Link master с допълнителни входове и изходи


С новите IO-Link master от ifm, които могат да се монтират на място, Вие имате лесен и ефективен начин да събирате информация IO-Link във Вашия програмируем контролер чрез стандартната архитектура за управление, т.е. ProfiNet, Ethernet IP и др. Можете да монтирате тези IO-Link master директно на Вашите машини без допълнителна защита или корпус. Това Ви осигурява гъвкавост на монтиране и инсталиране на В/И въввашия технологичен процес и машини.

В такива приложения Вие не само имате информация от интелигентни сензори от сензорите IO-Link, но също така събирате стандартни цифрови сигнали, като тези от сензорите за положение, и управлявате децентрализирани актуатори, като клапани, електромагнити или задвижвания…

За целта входнии изходни модули на ifm Ви даватвъзможност да разширявате монтирани на място IO-Link master с допълнителни двоични входове или изходи.

Ползата за вас:

  • Децентрализирано събиране на сигнали от цифрови сензори чрез IO-Link
  • Здрав пластмасов корпус
  • Първите модули в индустриалните мрежи за хранителни приложения
  • Голяма плътност на монтажа – 20 входа вместо 16 входа
  • Филтриране или предварителна обработка на двоични сигнали при сложни приложения