You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
 1. IO-Link модули
 2. Технология
 3. Филтри на цифровите входове

Филтри на цифровите входове

Налични в модулите на стандартната линия.

Входнитесигнали могат да се променят чрез различни филтри, преди да бъдат предадени чрез IO-Link. Налични са следните филтри, които се прилагат към входния сигнал в следната последователност:

 1. Извод на входа
 2. Антивибрационен филтър
 3. Функция „Задържане“
 4. Функция „Инвертиране“
 5. Вход за технологични данни

Всеки от тези филтри може да се конфигурира отделно чрез IO-Link.

Антивибрационен филтър

 • Модулът засича сигнали с продължителност най-малко 1,5 ms. сигналите с по-малка продължителностне седетектират
 • Антивибрационният филтър на входа потиска шумовите сигнали, предизвикани от механични ключове. Филтърът подава със закъснение входните сигнали на изхода на филтъра (време за отстраняване на вибрациите). Всички сигнали, които са с по-малка продължителност от зададеното време за отстраняване на вибрациите, се игнорират от филтъра.

Функция „Задържане“

 • Филтърът удължава кратките входни импулси. Филтърът се конфигурира чрез следните параметри
 • Време на задържане: Продължителност на импулса, до която трябва да бъдат удължени кратките импулси
 • Импулсите, които са по-продължителни от времето на задържане не се удължават
 • Състояние на задържане: Входно ниво, което трябва да се удължи (ВИСОКО или НИСКО)

Функция „Инвертиране“

 • Тази функция инвертира логически постъпващия сигнал