1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. IO-Link
  4. Устройства IO-Link Master за автомобилната промишленост

Устройства IO-Link Master за автомобилната промишленост

  • Устройства IO-Link Master с 4 и 8 порта, разработени съгласно спецификациите на AIDA
  • Последователно включване със стандартизирана L-кодирана свързваща техника М12, максимум 2 х 16 А
  • свързване на актуатори до 2 А

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Измерване на тока и конфигурируемо ограничение на тока за всеки порт
  • Главно устройство и устройства, които могат да се конфигурират чрез софтуера на LR УСТРОЙСТВОТО

Здрави модули на индустриалната мрежа с устойчива на неизправности връзка
Децентрализираните устройства IO-Link Master се използват като шлюзове между интелигентните IO-Link сензори и индустриалната мрежа. Те са отличен избор дори в най-трудните условия: Материалите и производствените методи са идентични със съединителните кабели ifm от изпитаната в практиката серия продукти EVC. Технологията ecolink гарантира надеждни връзки М12 на свързващите проводници с постоянна устойчивост срещу проникване.

Устройства IO-Link Master за автомобилната промишленост
AIDA (инициатива за автоматизация на немски автомобилни производители) определи стандарт за устройства IO-Link Master в автомобилната индустрия. За всички бъдещи полеви модули трябва да се използва L-кодирана захранваща връзка с функционално заземяване. Освен това, това устройство отговаря на спецификациите за етикетиране на AIDA и най-новата връзка Profinet.

Предимства и ползи за клиента

16 ампера на конектор М12
IO-Link Master се захранва чрез стандартизиран L-кодиран конектор М12. Тази свързваща техника с 5 x 2,5 mm2 може да се използва за захранване на сензори и актуатори с до 16 А. Електрическата верига може да бъде свързана през главното устройство (последователно включване).

Свързване на актуатори за 2А за високо напрежение
Като опция може да бъде зададен режим на цифров изход за извод 2 на порт В. Това дава възможност за включване на големи електромагнитни клапани и актуатори с до 2 A.

Наблюдение на електрическата енергия
Токът за всеки порт може да бъде ограничен, което може да се зададе в PLC. Освен това могат да бъдат измерени стойностите на напрежението и тока на всеки порт. Това улеснява определянето на енергията, необходима за дадена инсталация, и прехвърлянето към ERP системи за анализ.

Конфигуриране на сензори чрез LR DEVICE
Интуитивният софтуер открива всички IO-Link Master устройства в мрежата и създава обща схема на цялата инсталация. В допълнение на това, всички свързани сензори са обозначени със съответните параметри. Това означава, че може да се извършва настройка на параметрите на всички сензори в системата от една централна точка.