You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Гарантира дълги обхвати, с помощта на повторители на IO-Link

Възможно е последователно свързване на няколко повторителя, което спестява разходи – изключително подходящ за употреба в приложенията на хранително-вкусовата промишленост

  • Увеличен обхват на IO-Link до 100 m*
  • Възможно е последователно свързване на максимално 3 повторителя
  • Изключително подходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост
  • Лесна настройка благодарение на системата „plug & play“ (включване и пускане), не е необходимо конфигуриране
  • Видими за всички IO-Link Master устройства

IO-Link сензори на място
В много инсталации сензорите трябва да бъдат монтирани далече от точката на свързване. Тъй като IO-Link има гарантиран обхват само 20 m, ако са необходими по-големи обхвати, тогава могат да възникнат големи допълнителни разходи. С помощта на повторител Е30444 на IO-Link, това разстояние може да бъде увеличено*, което намалява значително разходите. Това се прави, като повторителите на IO-Link се монтират последователно в кабела в зависимост от приложението и необходимия обхват. Максималният обхват* зависи от вида на предаването, сечението на кабела и консумацията на ток на свързаното устройство. Повторителят на IO-Link е „видим“ за всички главни устройства (masters) и функционира независимо от всички сертифицирани IO-Link Master устройства. Не е възможно действие на SIO с повторител на IO-Link. Технологичните данни се забавят с до един цикъл, а нецикличните данни се забавят с до два цикъла на повторител.

* Допълнителна информация за максималния обхват, съвместимостта и необходимите сечения на кабелите можете да намерите в ръководството за експлоатация или в информационния лист на повторителя.