You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. IO-Link
  4. Управляващи IO-Link Master с допълнително захранване

Управляващи IO-Link Master с допълнително захранване

Лесно окабеляване за електрозахранване чрез последователно включване в затворен кръг

  • 4 или 8 IO-Link порта с пълна V1.1 функционалност
  • Възможно е изграждането на затворен кръг на електрическото захранване
  • Master и устройствата (Devices) могат да бъдат конфигурирани със софтуера LR DEVICE
  • Готовност за Industrie 4.0 чрез LR AGENT EMBEDDED
  • Електрическо захранване чрез силов кабел, M12, код T

Здрави модули за индустриална мрежа с безопасно свързване
Децентрализираните управляващи IO-Link Master служат като Gateway между интелигентните IO-Link сензори и индустриалната мрежа. Дори и в агресивна среда те са най-добрият избор: Материалите и методите на производство са идентични с тези на свързващите кабели на ifm от доказалата се продуктова серия EVC. Технологията ecolink гарантира надеждни, трайно уплътнени връзки M12 на свързващите проводници.

Допълнително захранване
Управляващите IO-Link Master разполагат с две връзки M12 с код Т за електрическо захранване. Чрез окабеляване за електрозахранване чрез последователно включване е възможно изграждането на затворен кръг. Портовете B на 8-портовия управляващ IO-Link Master са подходящи за директно свързване на IO-Link актуатори, например клапанен блок.

Предимства и ползи за клиентите

Конфигуриране на сензорите с LR DEVICE
Интуитивният софтуер открива всички управляващи IO-Link Master в мрежата и създава общ преглед на цялото съоръжение. Освен това всички свързани сензори се показват със съответните параметри. По този начин е възможно параметриране на всички сензори в системата от централно място.

Обикновено включване
Свързването на сензорите и актуаторите става чрез стандартни свързващи кабели M12 без екраниране. Могат да бъдат свързвани до 4 или 8 (в зависимост от изпълнението) IO-Link сензора, които да бъдат захранени със сумарен ток до 3,6 A. С допълнителната принадлежност EVC693 може да се захрани допълнителна енергия за свързването на IO-Link актуатори. Дължината на кабела може да бъде до 20 m.

Директно свързване към ИТ
Интегрираният LR AGENT EMBEDDED изпраща по желание технологичните стойности през PLC към ERP системата. Този втори път за комуникация е на разположение паралелно с индустриалната мрежа през окабеляването на шината.

12 ампера на конектор M12
Захранването на управляващия модул и допълнителната енергия за актуаторите се осигуряват през щекери M12 с код Т. Енергията може да бъде управлявана чрез управляващия модул (последователно включване).

Свързваща техника