You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Температурни сензори по приложение
  3. Среди на водна основа

Среди на водна основа

Фамилия сензори Температурен
диапазон
Дължини на
поставяне
Сигнал Конструкция Визуализация Важни аспекти

TN
-50…150 °C 45...150 mm • Трансмитер
• Превключване
• IO-Link
Интегриран • Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Точност +/- 0,3 K
• Двуцветен дисплей
• Интуитивно управление с 3 бутона

TR
-100…600 °C RTD
зависим
• Трансмитер
• Превключване
• IO-Link
Модулен • Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Точност +/0,3 K
• Приема 2-, 3- и 4-проводникови RTD
• Двуцветен дисплей
• Интуитивно управление с 3 бутона

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• Трансмитер
• IO-Link
Интегриран Светодиод за състояние • Точност +/- 0,3 K
• Кратко време за реакция
• Компактен дизайн и напълно заварена конструкция от неръждаема стомана

TD
-50…150 °C 30...350 mm • Трансмитер
• IO-Link
Интегриран • Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Точност +/- 0,3 K
• Гъвкава технологична връзка
• Компактен дизайн и напълно заварена конструкция от неръждаема стомана

TP
-50…300 °C RTD
зависим
• Трансмитер
• IO-Link
Модулен Светодиод за състояние • Точност +/- 0,3
• Преобразуване на RTD в аналогов изход и IO-Link
• автоматично откриване на тип RTD

TK
-20…140 °C 50...250 mm Превключване Интегриран Светодиод за състояние • Точност +/- 3 K
• Лесна настройка чрез два пръстена за лесна настройка
•Два превключващи изхода с фиксиран хистерезис
•Механично заключване за предотвратяване на случайна промяна на настройката

TV
-50…150 °C 25...30 mm • Превключване
• IO-Link
Интегриран • Точност +/- 0,3 K
• Два програмируеми превключващи изхода
• Компактен дизайн и напълно заварена конструкция от неръждаема стомана

TT / TM
-40…150 °C Скрит монтаж
...560 mm
RTD 6, 10 mm RTD сонда • Pt100 и Pt1000 клас A RTD
• Интегрирана технологична връзка
• За свързване към обработващ модул

TS
-100…600 °C различни RTD 6, 10 mm RTD сонда с кабел • Pt100 и Pt1000 клас A RTD
• Гъвкава технологична връзка
• Дължина на кабела до 10 m
• За свързване към обработващ модул
TCC -25…160 °C 30...1000 mm • Трансмитер
• Превключване
• IO-Link
Интегриран Светодиод за състояние • Точност +/- 0,2 K
• Откриване на отклонения за осигуряване на процеса
• Компактен дизайн и напълно заварена конструкция от неръждаема стомана