You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Сензори за ниво, преглед
  3. Приложение за гранично ниво
  4. Среда на водна основа

Сензори за ниво за среда на водна основа

Фамилия сензори Дълбочини на поставяне Технология Сигнал Важни аспекти

LMC
10…40 mm Импедансна спектроскопия • Превключвател
• IO-Link
• Потиска остатъците, пръските и пяната
• Надеждна алтернатива на еталонния генератор
• Възможност за диференциация на средата

LI
132…737 mm Капацитивни • Превключвател • Вертикален монтаж
• Предпазва от преливане
• Предлагат се 4 дължини на сондата с възможност за регулиране

KG, KI, KQ
Диапазон на измерване
до 40 mm
Капацитивни • Превключвател
• IO-Link
• Отчитане чрез монтажно оборудване, стъкло за наблюдение, пластмасов резервоар или пряк контакт
• Предлага се иновативен линеен дисплей
• Нископрофилен KQ корпус за монтаж на равна повърхност

UGT, UIT
Диапазон на измерване
до 8 mm
Ултразвукови • Превключвател
• IO-Link
• Точно отчитане на ниво, независимо от средата
• Действително разстояние, достъпно чрез IO-Link

KQ10
228 mm
за поставяне един върху друг
Капацитивни • Превключвател
• IO-Link
• Монтирайте външния неметален резервоар с помощта на конзоли или лепило
• Уредите могат да се поставят един върху друг, за да обхваната по-големи резервоари
• Бърза индикация на нивото чрез LED диаграма