You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Сензори за ниво, преглед
  2. Приложение за гранично ниво
  3. Санитария

Сензори за ниво за санитарни приложения

Фамилия сензори Дълбочини на поставяне Технология Сигнал Важни аспекти

LMT
11…253 mm Импедансна спектроскопия • Превключвател
• IO-Link
• Потиска остатъците, пръските и пяната
• Надеждна алтернатива на еталонния генератор
• Възможност за диференциация на средата