You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Сензори за ниво, преглед
  2. Приложение за гранично ниво
  3. Среда на маслена основа

Сензори за ниво за среда на маслена основа

Фамилия сензори Дълбочини на поставяне Технология Сигнал Важни аспекти

LMC
10…40 mm Импедансна спектроскопия • Превключвател
• IO-Link
• Потиска остатъците, пръските и пяната
• Надеждна алтернатива на еталонния генератор
• Възможност за диференциация на средата

LI
132…737 mm Капацитивни • Превключвател • Вертикален монтаж
• Предпазва от преливане
• Предлагат се 4 дължини на сондата с възможност за регулиране

KG, KI, KQ
Диапазон на измерване
до 40 mm
Капацитивни • Превключвател
• IO-Link
• Отчита чрез монтажен кладенец, стъкло за наблюдение, пластмасов резервоар или пряк контакт
• Предлага се иновативен линеен дисплей
• Нископрофилен KQ корпус за монтаж на равна повърхност

KQ10
228 mm
за поставяне един върху друг
Капацитивни • Превключвател
• IO-Link
• Монтирайте външния неметален резервоар с помощта на конзоли или лепило
• Уредите могат да се поставят един върху друг, за да обхваната по-големи резервоари
• Бърза индикация на нивото чрез LED диаграма