You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States

Сензори за ниво

Измерването на нивото и неговата оценка играят важна роля в автоматизацията на процесите. Какво ще стане, ако резервоар с течност прелее или остане празен?

Приложенията на ниво на напълване могат да бъдат решени с различни технологии. Намерете тази, която е най-подходяща за Вашето приложение.

Оптималното решение за всяко изискване.
  Технология Приложения Тип на сензора Максимален диапазон на измерване [cm] Аналогов изход Превключващ изход Одобрения Повече информация
Импедансна спектроскопия
в контакт със средата
Алтернатива на
вибриращите вилки
Потискане на остатъците
и пяната
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
Приложения за гранично ниво на напълване
Капацитивен
в контакт със средата
За
защита от преливане и следене на течове
LI - - + WHG*

Капацитивен без контакт
За

отчитане през стената на неметални резервоари
KG, KI, KQ 25 - +  
Капацитивен
в контакт със средата
За приложения
на хидравлични резервоари и
резервоари за охлаждаща течност
LK, LT 73 + + WHG* Приложения за непрекъснато ниво
Радар с насочени радиовълни
в контакт със средата
За промишлени и
хигиенни приложения
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
Хидростатични
в контакт със средата
За промишлени и
хигиенни приложения на
резервоари и в свободно течащи
водни пътища
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
Ултразвуков
без контакт
За големи разстояния и
проблемни повърхности
UGT, UIT 800 + +  
Фотоелектрични
без контакт
За големи разстояния
Независимо от ъгъла
измерване с
фокусирано светлинно петно
O1D 980 + +  
Фотоелектричен 3D
без контакт
За насипни материали
За наблюдение на
пълнота
O3D 800 + +  
*Германски федерален закон за водите