You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Сензори за ниво, преглед
  3. Приложение за гранично ниво
  4. Насипни твърди материали

Сензори за ниво за насипни твърди материали

Фамилия сензори Дълбочини на поставяне Технология Сигнал Важни аспекти

LMC
10…40 mm Импедансна спектроскопия • Превключвател
• IO-Link
• Потиска остатъците, пръските и пяната
• Надеждна алтернатива на еталонния генератор
• Възможност за диференциация на средата

KG, KI, KQ
Диапазон на измерване
до 40 mm
Капацитивни • Превключвател
• IO-Link
• Отчитане чрез монтажно оборудване, стъкло за наблюдение, пластмасов резервоар или пряк контакт
• Предлага се иновативен линеен дисплей
• Нископрофилен KQ корпус за монтаж на равна повърхност

UGT, UIT
Диапазон на измерване
до 8 mm
Ултразвукови • Превключвател
• IO-Link
• Точно отчитане на ниво, независимо от средата
• Действително разстояние, достъпно чрез IO-Link

O1D
Диапазон на измерване
до 9,8 mm
Фотоелектрични • Превключвател
• IO-Link
• PMD време на разпространение
• Независим от цвета/ъгъла
• Разстояние/ниво чрез IO-Link

KQ10
228 mm
за поставяне един върху друг
Капацитивни • Превключвател
• IO-Link
• Монтирайте външния неметален резервоар с помощта на конзоли или лепило
• Уредите могат да се поставят един върху друг, за да обхваната по-големи резервоари
• Бърза индикация на нивото чрез LED диаграма