1. Startsida
  2. 3D-objektdetektering

3D-objektdetektering

Ökad effektivitet inom industriell automatisering.

Med de innovativa 3D-givarna och 3D-kamerorna har ifm utvecklat en ny generation för att ge ökad effektivitet inom industriell automatisering.


Tredimensionell detektering och utvärdering

Ge syn till robotar

3D-visionsgivare för plug and play-integration vid griparanvändning hos Universal Robots

Den perfekta kombinationen av kraftfull hårdvara och lättanvänd mjukvara gör det enkelt att implementera visionsgivare i griparna från Universal Robots. Kärnan i ifms visiongivare är ett 3D-kamerachip. Det skapar en 3D-bild med hjälp av PMD-teknologi och flygtidsmätning. UR+ plugin gör att givaren integreras snabbt och smidigt. Den registrerar föremål, även sådana som rör sig, och överför dess exakta position och mått till robotens styrenhet. Griparnavigering har aldrig varit så enkel! ifm – close to you!

Palldetekteringssystem (PDS)

Palldetekteringssystem PDS är en mjukvarulösning för snabbare och fullt automatisk identifiering av alla standardpallar med två tunnlar i upp till sex graders avvikelse. I kombination med O3D3xx-hårdvaran, är pallpositionsdetekteringen extremt snabb utan att noggrannheten försämras.

Stor flexibilitet med många användningsområden

Förpackningsindustri

Aldrig mer ofullständiga leveranser!

Inom förpackningsindustrin måste automatiseringen vara särskilt flexibel. Ett stort antal olika produkter, ytterförpackningar och förpackningsenheter produceras och måste nå kunden utan skador eller saknade delar. Att använda många enskilda givare är ofta en pålitlig lösning men att byta ut en produkt eller en enhet tar ofta mycket tid och kan vara en källa till fel. Att använda bara en givare som hanterar många uppgifter samtidigt är smartare. 3D-givaren säkerställer flexibel detektering av olika situationer. Integrationen i styrenheten är snabb och intuitiv tack vare det unika konfigurationsprogrammet "Vision Assistant": Konfigurationen behöver bara sju steg.

Logistik

Optimera ditt lagringsutrymme och din transportplanering

Ständigt ökande godsvolymer kräver effektiva lösningar för logistik och intralogistik. Om varje centimeter räknas i ditt lagringsutrymme och din transportplanering, kan 3D-givaren bestämma den aktuella volymen eller korrekta positionen för frakten inom millisekunder. Detta snabbar upp lagerdriften och minskar kostnaderna. Autonoma logistiksystem används vid transport, hantering, förpackning och sorteringsprocesser och för frakt av varor. 3D-givaren stöder exempelvis exakt hantering av en gaffeltruck och minskar därmed risken för skador samtidigt som ett konstant materialflöde säkerställs.

Robotik

3D-kameror för nästa generations autonoma system

Med deras ökande kapacitet och användarvänlighet representerar dessa robotar början på en ny era av allmänna hjälprobotar. Robotik kommer att vara den ledande tekniken för en helt ny generation av autonoma enheter och fordon. Toppmodern teknik som ultraljud, laserskannrar eller radar används fortfarande för att de är testade och beprövade. Kamerasystem har blivit oumbärliga som fotoelektriska gränssnitt mellan den fysiska och den digitala världen. Målet med ökad robotautonomi blir bara möjligt genom att skapa en digital bild av verkligheten som är så detaljerad som möjligt. 3D-kamerorna kontrollerar produktkvaliteten och känner igen de sökta objekten eller upptäcker hinder utan tidskrävande skanning.

3D-teknik – trender och nyheter

Besök www.vision.ifm för att lära dig mer om de senaste trenderna inom 3D-teknik. Håll dig uppdaterad om innovationer som förstärkt och virtuell verklighet och få spännande insikter om framtida 3D-teknik i dag och i morgon.

O3D-nedladdningar – aktuella nyhetsbrev, programvara och mer

"ifm Vision Assistant", programvara och bibliotek

Det här avsnittet innehåller kompletterande information om 3D-givaren O3D för nedladdning. Här kan du ladda ned programvaran 'ifm Vision Assistant' och all O3D-relaterad programvara och bibliotek utan kostnad.

O3D – produkturval

O3D-givare för fyllnadsövervakning, volymbestämning, 3D-nivåmätning och andra tillämpningar med Vision Assistant. Innovativ visionsintegrering tack vare den högupplösta 3D-kameran med programutvecklingspaket. Aluminiumhölje för industriella standardapplikationer eller rostfritt stålhölje för livsmedelsapplikationer. I produkturvalet hittar du de produkter som passar din användning.