You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. Fördelar med IO-Link
  2. Systemöversikt
  3. Automationsindustrin

IO-Link i automationsindustrin

Trycklufträknare för registrering av energiförbrukning

Läckage utgör en betydande del av energiförlusterna i tryckluftssystem, där förlusterna ofta uppgår till så mycket som 30 % av kompressorns uteffekt. Luftläckage kan även orsaka fluktuerande systemtryck. Resultat: Luftdriven utrustning fungerar inte ordentligt, produktionen blir ineffektiv och produktkvaliteten påverkas negativt. Utrustningen kräver också mer frekvent underhåll.

ifm:s SD-trycklufträknare detekterar aktuellt tryck, flödeshastigheten och den totala förbrukningen av tryckluft. Detta möjliggör exakt detektering av tryckluftsförbrukning både vid enskilda punkter och i hela systemet. Baserat på avvikande värden kan man snabbt detektera och eliminera läckage.

Mervärde med IO-Link

Implementering av övervakningssystem för tryckluft är ofta alltför kostnadskrävande. IO-Link överför flera processvärden via en enda kabel. När det kommer till SD består dessa värden av lufttrycket, nuvarande flöde, temperatur och totalisatorvärdet. Detta minskar behovet av kostsamma analogkort. Eftersom en givare kan överföra flera processignaler krävs inte extra rördelar, givare och ledningar, och detta leder i förlängningen till med kostnadseffektiva lagernivåer. Det du sparar genom att detektera energiförluster och de minskade totala installationskostnaderna ger en snabb avkastning på investering.

Vakuumgivare övervakar sugkoppar

PN7-seriens vakuumgivare detekterar det vakuum som krävs för att sugkopparna ska fungera korrekt. Om minimivärdena inte uppnås förblir suggkopparna i sin initiala position för att förhindra skada på arbetsstycken och system. Utöver detta övervakas båda tryckluftsnätverken, såväl högtryck (12 bar) som lågtryck (6 bar).

Mervärde med IO-Link

Om PN7-vakuumgivaren måste ersättas kan de inställda parametrarna automatiskt kopieras till den givaren via IO-Link. Detta sparar tid och förhindrar eventuella fel vid inställning av kopplingspunkter. Vakuumgivaren kan användas som en brytare eller överföra analoga värden via IO-Link, vilket gör det möjligt för en givare att hantera både digitala och analoga applikationer och därmed sänks kraven på lagernivåerna.

Kollisionskontroll på monteringsplattformen

I en fordonsfabrik sker detektering av den fotoelektriska avståndsgivaren O1D mellan två monteringssteg om en kaross befinner sig på monteringsplattformen. Om detta är fallet sänks hänganordningen och karossen positioneras på ett säkert sätt. Positionen för O1D är helt avgörande ofta kan den inte parametiseras utan att stoppa slutmonteringen om applikationen skulle ändras.

Mervärde med IO-Link

Fjärrinställning av parametrar är nyckeln vid denna applikation. Avståndsgivaren O1D monteras på ett svåråtkomligt ställe och kan justeras via mjukvara eller PLC utan att produktionslinjen stoppas när det sker en övergång till en annan produktionsmodell.