You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Fördelar med IO-Link
  2. Systemöversikt
  3. Processindustri

IO-Link i processindustrin

Nivådetektering

LMT-nivågivare används ihop med en tank. De detekterar och signalerar när nivån i tanken hamnar under eller överstiger de angivna gränsvärdena. De förhindrar också att pumparna torkar ut. Vanligen är kopplingsutgången ”aktiv” när det finns medel och ”inaktiv” när medel saknas.

Mervärde med IO-Link:

Genom användning av IO-Link blir ytterligare information tillgänglig. Med IO-Link är det riktiga digitala processvärdet tillgängligt för att differentiera mellan enkla medier såsom vatten eller mjölk, och för att förhindra avlagringar eller skum. Exempelvis kan dessa funktioner användas för att fastställa det aktuella innehållet i tanken samt implementera en effektiv rengöringsprocess. Givaren detekterar när rent vatten finns i tanken. Sköljningsprocessen kan stoppas och nästa produktionsprocess kan startas omedelbart för att maximera produktionstiden.

Kontinuerlig mätning av tanknivå

PI-tryckgivaren erbjuder en 4…20 mA analogutgång och en kopplingsutgång. Traditionella analogsignaler kan dock vara känsliga för EMC-störningar. Dessutom konverteras givarens detekterade värde flera gånger till analoga och digitala data på vägen till PLCn. Konverteringarna ger upphov till mätavvikelser. Det värde som PLCn tar emot skiljer sig från det faktiska värdet som givaren har fastställt.

Höga och låga trycktoppar sparas i givaren men det finns ingen direkt åtkomst till styrsystemet.

Mervärde med IO-Link:

Med IO-Link överförs det fastställda tryckvärdet i ren digital form – utan konvertering eller skalning – från givaren till PLC och IT-infrastrukturen. Den digitala signalen är inte känslig för EMC-störningar. Mätvärdet överförs exakt till styrsystemet och mjukvaran utan någon förlust av precision.

Genom att hämta höga och låga tryckvärden från givaren via mjukvara är det möjligt att direkt övervaka varje trycktopp och tryckfall. Trycktoppar kan ha direkt inverkan på givarens funktion. Dessutom kan produktkvaliteten försämras om gränsvärdet överskrids eller inte uppnås.

Redundant temperaturmätning vid pastörisering

Vid tillverkning av mejeriprodukter är det av yttersta vikt att korrekta temperaturer bibehålls. Funktionerna för självövervakning och diagnostik hos ifm:s TCC-temperatursändare säkerställer att processen fortsätter oavbrutet. TCC-givaren är den första givaren med driftdetektering för livsmedelsindustrin. Detta är möjligt eftersom givaren har två oberoende mätelement med olika egenskaper som hjälper till att snabbt och tillförlitligt detektera när givaren driver. När drift sker sänds en varningssignal till PLCn.

Mervärde med IO-Link:

IO-Link möjliggör övervakning av båda TCC-temperaturelement. Dessutom överförs ett tredje värde, nämligen genomsnittet av båda värdena, till styrsystemet. Detta innebär att tre olika temperatursignaler kan överföras och övervakas via en enda kabel. De redundanta temperatursignalerna möjliggör anpassad driftdetektering baserad på maskinprocessen och erbjuder en tillförlitlig lösning där kalibrering av givaren reduceras.

Övervakning av kylvatten i gjuteriet

Kylsystemet är av största vikt för att en industriell smältugn ska fungera korrekt. Detta gäller både maskinens livslängd och säkerhet samt kvaliteten hos de tillverkade produkterna. För att behålla temperaturen på en exakt och konstant nivå måste man övervaka flera parametrar hos kylvattnet, t.ex. temperatur och flöde. Med konventionella mätstrukturer kräver detta flera givare och installationspunkter över hela maskinen.

Mervärde med IO-Link:

Med IO-Link kan ifm:s magnetisk-induktiva flödesgivare SM överföra tre relevanta värden via en vanlig 3-trådskabel: flödeshastigheten, temperaturen och den fastställda totala kvantiteten (totalisator). Detta eliminerar behovet av flera kostsamma analogkort, rör och rördelar, nödvändiga anslutningspunkter och orimliga lagernivåer.