You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. Vatten och avloppsvatten
  2. Modern pumpövervakning med IO-Link

Modern pumpövervakning med IO-Link

Dina fördelar med digitaliserad automatisering

IO-Link reducerar kabeldragningen med 80 procent.
Enkel tillståndsövervakning på plats eller med fjärrstyrning.
Direkt digital dataöverföring till PLC- och IT-nivå tack vare Ethernet-/IP-gränssnitt.

Midvaal Water: Modern pumpövervakning med IO-Link

Midvaal Water Company är en vattenleverantör som tillhandahåller dricksvatten i Sydafrika på ett 900 km² stort område. Anläggningen ligger vid Vaal River och köper in obehandlat råvatten och levererar det till sina kunder efter rening.

För att säkerställa dricksvattenleveranserna fokuserar Midvaal på en integrerad pump- och motorövervakning. Speciellt genom användning av IO-Link har Midvaal lyckats reducera tiden för kabeldragning med 80 %. Dessutom är det nu möjligt att fjärrövervaka pumpstationen.

Pump med styrskåp