You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. Vatten och avloppsvatten
  2. Behandlingsanläggningar för processvatten

Exakt processövervakning och full insyn för dina behandlingsanläggningar för processvatten


Dina fördelar med digital automatisering

Med IO-Link, insyn ned till varje enskild givare via HMI och styrenheten
Optimal upplösning även vid stora mätområden
Minskat antal givare och därmed minskad lagerhållning tack vare IO-Link

System för behandling av rent och ultrarent vatten

EnviroFALK GmbH har i mer än 30 år konstruerat, tillverkat och sålt system för rent och ultrarent vatten för ett stort antal industrier världen över.

Vatten som kommer ur kranen utgör i princip ingen utmaning för processgivare. Ultrarent vatten är dock en helt annan sak. De givare som används i dessa behandlingsprocesser måste vara mycket effektivare och mer robusta.

De olika givarna från ifm klarar dessa särskilda krav och möjliggör en effektiv och exakt processövervakning, där IO-Link hjälper till att minska lagringskostnaderna och monteringskomplexiteten (vilket leder till betydande kostnadsbesparingar), och detta ger också fullständig insyn i alla processer.

EnviroFALK:s flerstegssystem för modulär vattenrening