You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. Vatten och avloppsvatten
  2. Återvinning av farligt avfall tack vare helautomatiska filterpressar

Återvinning av farligt avfall tack vare helautomatiska filterpressar

Dina fördelar med digitaliserad automatisering

Allt från ett ställe - IFM som systemleverantör
Enkel tillståndsövervakning på plats och via fjärrunderhåll
After Sales - global tillgänglighet av reservdelar
Energiövervakning med hjälp av intelligent givarteknologi

Återvinning av farligt avfall tack vare helautomatiska filterpressar

Chiresa AG i Schweiz har specialiserat sig på ekologisk och ekonomisk återvinning av farligt avfall. Till exempel: filteraska som innehåller tungmetaller från förbränningsanläggningar löses upp i saltsyra. Resulterande hydroxidslam neutraliseras och återvinns som en fast filterkaka med hjälp av helautomatiska filterpressar från Aquachem.
På den automatiska filterenheten bidrar flera ifm-givare både till ett optimalt processflöde och en god energihantering. 
Under filterenheten befinner sig en behållare som samlar upp filterkakan för bortskaffning. Laseravståndsgivare och lutningsgivare stöder en vinkeljusterbar gungbräda som ser till att behållaren fylls på jämnt.

Helautomatiska filterpressar