You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. Vatten och avloppsvatten
  2. Ventilövervakning i ett backspolningssystem

Ventilövervakning i ett backspolningssystem

Dina fördelar med digitaliserad automatisering

Lättare installation.
Upptäck underhållskraven i ett tidigt skede tack vare kontinuerlig registrering av ventilens rörelsetider.
Exakt detektering av ventilpositionen förhindrar kontaminering av dricksvattnet.

Lower Murray Water: Ventilövervakning i ett backspolningssystem

För att tillförlitligt försörja cirka 80000 kunder på ett 14600 kvadratkilometer stort område, behandlar den australiska vattenleverantören Lower MurrayWater råvatten från Murray River i nio anläggningar för att producera dricksvatten. Under filtreringssteget sker bortfiltrering av små suspenderade partiklar som inte redan tagits bort från vattnet med flockning, rening och sedimentering. Eftersom filtren sätts igen efterhand av partiklarna måste filtren rengöras med hjälp av backspolning. För att säkerställa att backspolningen sker i en fristående process och att inget smutsvatten når dricksvattnet som redan behandlats, övervakar Lower Murray Water ventilerna med den smarta ventilgivaren MVQ101.

Ventilövervakning i ett backspolningssystem