You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. Vatten och avloppsvatten
  2. Tillståndsövervakning genom hela vattencykeln

Tillståndsövervakning genom hela vattencykeln

Dina fördelar med vibrationsövervakning

Ökad anläggningstillgänglighet tack vare tidig feldetektering
Minskade underhållskostnader tack vare permanent digital övervakning
Centralt larmsystem som gör det möjligt att reagera snabbt i nödsituationer

Tillståndsövervakning genom hela vattencykeln

Hur South West Water uppnår sina verksamhetsmål med hjälp av vibrationsövervakning.

South West Water försörjer en befolkning på runt 1,7 miljoner invånare i Cornwall, Devon, Scillyöarna och delar av Somerset och Dorset pålitligt och effektivt med högklassigt dricksvatten och ansvarar dessutom för avloppsvattenhanteringen i regionen. För att kunna tillgodose kundernas behov lagrar företaget vatten i mer än 20 reservoarer och behandlar det i runt 40 anläggningar för produktionen av dricksvatten i regionen. South West Water ansvarar också för 650 vattenreningsverk. Bland dem finns anläggningen Marsh Mills i utkanten av storstaden Plymouth. Runt en tredjedel av avloppsvattnet från stadens 230 000 invånare behandlas här i flera steg innan det återförs igen till vattenkretsloppet. Med omfattande tillståndsövervakning säkerställer företaget sina maskiners tillgänglighet - och således en pålitlig försörjning med dricksvatten till sina kunder. Samtidigt ser tillståndsövervakningen till att företaget sparar upp till £150 000 (GBP) årligen i underhållskostnader.

Tillståndsövervakning av kompressorns spindellager och motorlager