You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. Vatten och avloppsvatten
  2. Automatiserad vattenbehandling som skydd mot legionella

Automatiserad vattenbehandling som skydd mot legionella

Dina fördelar med digital automatisering

För exakt processkontroll tillhandahålls exakta givarvärden
Flera mätvärden kan registreras med hjälp av endast en givare
Din behöriga kontaktperson hjälper gärna till med alla frågor

Skydd mot legionella tack vare automatiserad vattenbehandling

Företaget Holland Water har utvecklat ett effektivt system mot farorna med legionella: HW Bifipro är ett patenterat vattenreningssystem baserat på koppar- och silverjoniseringsteknik, som består av en lättinstallerad vattenreningspanel och en kontrollenhet. ifm:s flödesmätare spelar en central roll genom att tillhandahålla relevanta mätvärden.
Hotell och sjukhus är exempel på hur viktigt det är med rent vatten. Bakterier, inklusive legionella, kan vara livshotande vid ett utbrott. Legionellabakterier tar sig in i andningsorganen genom inandning av små förorenade vattendroppar eller vattenspray. Systemet från Holland Water ger ett tillförlitligt skydd mot legionella.

HW Bifipro vattenbehandlingssystem