You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
 1. Applikationslösning
 2. Pumpar

Fullt skydd för dina pumpar

För smidiga processer: Övervakning och tillståndsbaserat underhåll av pumpar

Kontinuerlig diagnostik:
Full översikt av den verkliga driftstiden.

Tidig diagnostik:
Övervakning av obalans, slitage och totalvibration.

Maximal effektivitet:
Permanent diagnostik håller tryck och flöde inom tolerans.

Enkel integration:
ifm erbjuder individuella lösningar lämpade för olika typer av pumpar.

Klicka här för din konfiguration:

Så enkelt är det:

 1. Konfigurera din applikation.
 2. Skicka oss din förfrågan eller beställ din konfigurerade lösning direkt via vår webbutik.
 3. Ladda ner din parametersats.
 4. Installera din övervakningsapplikation för pumpar snabbt och enkelt med hjälp av den kostnadsfria ifm Application Package Assistant.
 5. Dra fördelar från tillståndsövervakningen av din pumpar, upptäck förändringar i tid och optimera dina produktions- och underhållsprocesser.

Har du frågor om inställningen eller installationen? Kontakta oss gärna!

ifm applikationspaket - applikationer.
Centrifugalpumpar, som används i:

 • smörjsystem för verktygsmaskiner
 • Borrhål
 • Vattenförsörjning
 • avloppsrening
 • Kylkretsar
 • avloppsreningsverk
 • motorkylsystem
 • smörjsystem på pressar

ifm applikationspaket Pumpar

 1. Vibrationsgivare med skruvmontering / Vibrationsgivare med klisterfäste och kabel
 2. Induktiv sensor för rotationshastighetsdetektering
 3. Temperaturgivare / Mätsignalomvandlare för temperaturgivare
 4. 24 V strömförsörjning
 5. Diagnostikelektronik
 6. Anslutningskablar / Parameterinställningsprogram för diagnostikelektronik

Som alternativ
LR SMARTOBSERVER visualisering och larm

Reducera kostnader
Tillståndsbaserat underhåll vid behov istället för fasta serviceintervaller. Byte av delar kan planeras.

Förhindra oplanerade driftstopp
Grundläggande övervakning; upptäck kavitation, motorfel, axelförskjutning, obalansvibration eller torrkörning i god tid.

Processoptimering
Datainsamling och analys.
Rengöring enligt behov.

Implementering oberoende av din IT-avdelning
Applikationspaket från givaren till utvärdering och nätverksbaserad analys. Skalbar: Kan utökas till andra applikationer och / eller ERP-system.