1. Startsida
 2. Mjukvarulösningar
 3. Applikationspaket - Systemlösningar
 4. Pumpar

Fullt skydd för dina pumpar

Lugn och ro: Övervakning och tillståndsbaserat underhåll av pumpar

Kontinuerlig diagnostik:
Full kontroll av den verkliga driftstiden.

Tidig diagnostik:
Övervakning av obalans, slitage och övergripande vibrationer.

Maximal effektivitet:
Permanent diagnostik håller tryck och flöde inom tolerans.

Enkel integration:
ifm erbjuder individuella lösningar lämpade för olika typer av pumpar.

ifm applikationspaket - applikationer.
Centrifugalpumpar, som används i:

 • smörjsystem för verktygsmaskiner
 • Borrhål
 • vattentillgång
 • avloppsrening
 • Kylkretsar
 • avloppsreningsverk
 • motorkylsystem
 • smörjkretsar på pressar

Reducera kostnader
Villkorligt underhåll vid behov istället för fasta serviceintervaller. Byte av delar kan planeras.

Förhindra oplanerade driftstopp
Grundläggande övervakning; upptäcka kavitation, kavitation orsakad av nedsmutsning, motorfel, axelförskjutning, obalansvibration eller torrkörning i god tid.

Processoptimering
Datainsamling och analys.
Rengöring enligt behov.

Implementering oberoende av din IT-avdelning
Applikationspaket från givaren till utvärdering och nätverksbaserad analys. Skalbar: Kan utökas till andra applikationer och / eller ERP-system.