You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. Vatten och avloppsvatten
  2. En noggrann titt på pumpens funktionsstatus

En noggrann titt på pumpens funktionsstatus

Drinking water pumping station with several pumps and pipes

Dina fördelar med vibrationsövervakning

Ökad anläggningstillgänglighet tack vare tidig feldetektering.
Enkel övervakning av tillståndet tack vare visuellt tydlig dataförberedelse.
Centralt larmsystem som gör det möjligt att reagera snabbt i nödsituationer.

En noggrann titt på pumpens funktionsstatus

Pentair Fairbanks Nijhuis tillverkar smarta och hållbara pumplösningar för kommunal och industriell vattenförsörjning. Med tre servicecenter ser Pentair till att kunderna får allt stöd de behöver när det gäller pumpar: från inspektioner, förebyggande och avhjälpande underhåll, inköp och utbyte av pumpar till snabb hjälp vid akuta underhållsbehov."Med vår lösning för tillståndsövervakning Pentair CMD19 erbjuder vi också våra kunder moderna möjligheter till effektivt behovsinriktat underhåll baserat på utvärdering av systemets vibrationsbeteende", säger Jeroen Munnik, chef för Pentairs servicecenter i Zevenbergen.

Vertikal pump