You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

ISV-Umwelt: mobila avvattningsanläggningar för biomassa

Avloppsslam förbereds för termisk bearbetning med hjälp av en centrifug. Dock innan avloppsslammet kan användas som färdigt bränsle måste dess fasta innehåll avskiljas från den stora andelen vatten i slammet, som uppgår till över 97 procent av massan.

Det är här företaget ISV-Umwelt från Langelsheim i delstaten Niedersachsen kommer in i bilden. Grundaren och VD:n Sven Penkwitt förklarar: "Vi bygger mobila avvattningsanläggningar för biomassa och hyr ut dem till våra kunder, antingen temporärt eller permanent."

En av dessa kunder är det kommunala vattenreningsverket i Diepholz där ISV-Umwelt fyra gånger om året installerar en av sina anläggningar under en veckoperiod. "I denna tidsperiod separeras runt 72 ton torrt material, vilket kan användas för termisk återvinning, från runt 2 400 kubikmeter rötslam som under en tidsperiod på tre månader har hopat sig i stora bassänger."

För att kunna uppnå ett optimalt avvattningsresultat måste det vara möjligt att anpassa processen på olika punkter och det är här ifm kommer in i bilden: Som specialist på automatisering erbjuder ifm ett brett sortiment av givare och automationslösningar som kan användas för att noggrant justera och transparent visualisera och analysera processerna ner i minsta detalj.

Dekantercentrifug med hydraulisk enhet