You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Nowości produktowe
  2. Systemy do maszyn mobilnych
  3. Moduł wejść/wyjść do systemu kamer 3D O3M do użytku mobilnego

Moduł wejść/wyjść do systemu kamer 3D O3M do użytku mobilnego

  • Rozszerzenie systemu kamer o dodatkowe wejścia i wyjścia binarne i analogowe
  • Łatwa modernizacja maszyn mobilnych bez systemu magistrali
  • Przyjazne ustawianie parametrów za pomocą ifm Vision Assistant
  • W zestawie kable łączeniowe CAN i wszystkie niezbędne kable przejściowe

Łatwe rozszerzenie o dodatkowe wejścia i wyjścia
System kamer O3M 3D domyślnie wyposażono w złącze CAN do integracji z maszynami mobilnymi, w których często instaluje się tę magistralę. W maszynach bez magistrali CAN nowy moduł wejść/wyjść można podłączyć bezpośrednio do kamery 3D dostarczonym przewodem przyłączeniowym. Moduł stanowi rozszerzenie systemu o wejścia i wyjścia binarne i analogowe, które można następnie podłączyć do sterownika bez systemu magistrali.

Intuicyjna parametryzacja i programowanie
Moduł wejść/wyjść jest wstępnie zaprogramowany i gotowy do użycia. Łatwa parametryzacja i programowanie skomplikowanej logiki umożliwiają przystosowanie modułu do konkretnego zastosowania za pomocą przyjaznego graficznego schematu bloków funkcyjnych w oprogramowaniu „Vision Assistant”.

Właściwości i korzyści

Wejścia i wyjścia do systemu kamer 3D O3M
Moduł wejść/wyjść stanowi rozszerzenie systemu 3D O3M, który domyślnie ma po jednym złączu CAN i Ethernet, o dodatkowe wejścia i wyjścia binarne i analogowe. Ogółem moduł wejść/wyjść ma 2 wejścia analogowe (0...32 000 mV), 10 wejść binarnych, 1 wyjście PWM oraz 11 wyjść binarnych, wszystkie zaprogramowane fabrycznie. Magistrala CAN umożliwia podłączenie modułu wejść/wyjść do systemu 3D. W zestawie z modułem dostarczamy wstępnie zmontowany kabel łączeniowy i przewody przyłączeniowe dla wejść i wyjść.

Parametryzacja i tworzenie logiki
Parametryzacja systemu 3D i tworzenie logiki wykonuje się w programie ifm Vision Assistant. Moduł wejść/wyjść nie wymaga programowania. Logika jest przedstawiona w postaci graficznej jako schemat bloków funkcyjnych w Vision Assistant. Może składać się z prostych funkcji AND/OR, ale również obejmować działania arytmetyczne z opcjami użycia pamięci.

Łatwa modernizacja
Moduł wejść/wyjść doskonale sprawdza się do modernizacji systemów 3D w istniejących maszynach mobilnych lub instalacjach przemysłowych niewyposażonych w magistralę CAN. Modernizacja wymaga tylko podłączenia wejść i wyjść modułu do istniejącego systemu, aby umożliwić np. sterowanie generatorami sygnałów dźwiękowych lub optycznych oraz aktuatorami. W instalacjach przemysłowych podłączenie do istniejącego programowalnego sterownika logicznego (PLC) umożliwiają wyjścia binarne modułu wejść/wyjść. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza integrację systemu kamer 3D.

Produkty