You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438

Duurzaam handelen luidt het motto

Hoe ziet de wereld van morgen eruit? Dat vragen wij ons bij ifm niet alleen af als het gaat om productontwikkeling, innovatieve technologieën en nieuwe manieren van werken. Ook het milieu speelt altijd een belangrijke rol in onze dagelijkse beslissingen en handelingen.

“Want we hebben allemaal een sociale, economische en
ecologische verantwoordelijkheid voor de toekomst.”

Die kunnen we alleen nakomen, als we op de hoogte zijn van de consequenties van ons huidige doen en laten en op tijd naar oplossingen of nieuwe wegen zoeken. Voor ons betekent dit ook het op verantwoorde en betrouwbare wijze nastreven van langetermijndoelstellingen in plaats van te genieten van korte termijn successen. In het kader daarvan willen wij ons Duurzaamheidsverslag (verslagjaar 2022) aanbieden, dat naast onze strategische uitgangspunten en maatregelen over een uitgebreid duurzaamheidsprogramma beschikt.

 

Klimaatneutraal voor 2030
in de operationele activiteiten
100% groene stroom
sinds 2020
CO2 besparing
op het gebied van zakenreizen
100% van de leveranciers
hebben de ifm-gedragscode voor leveranciers ondertekend

Duurzaam handelen luidt het devies – en dat in alle opzichten. Dit staat reeds in de bedrijfsfilosofie, die voor het eerst schriftelijk werd vastgelegd in 1990:

ifm verlangt en stimuleert milieubewuste beslissingen en handelwijzen.

ifm-bedrijfsfilosofie

Dit uitgangspunt volgen wij als ondernemingsgroep al meer dan 50 jaar. Daarbij gaan wij vaak verder dan de wettelijke eisen en voelen wij ons in ons denken verder gestimuleerd door de toenemende aandacht voor onderwerpen als de bescherming van de biodiversiteit, energie en mobiliteit, die onder meer voortkomt uit een wereldwijde klimaatbeweging en ook uit baanbrekende maatregelen van de Europese Green Deal.

Eén ding staat voor ons vast:

Het vereist een efficiënt, sociaal evenwichtige en ecologisch verenigbare ontwikkeling, waarbij sociale samenwerking, economische kracht en milieubescherming voor ons geen contradictie zijn.

ifm-bedrijfsfilosofie

Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust dat wij onze bijdrage moeten verhogen. Alleen dan kunnen wij de wereldwijde sociaal en ecologische uitdagingen gebied aangaan. Tot nu toe hebben wij onszelf gezien als een bedrijf dat op een integrale en duurzame manier handelt. Nu willen wij onze duurzaamheidsactiviteiten actief voortzetten en de zaken die voor ons belangrijk zijn de komende jaren nastreven. Wat dat precies betekent voor de ifm-groep, kunt u hier lezen.

De 3 pijlers van duurzaamheid

Als duurzaam opererend bedrijf hebben wij ons bij ifm ten doel gesteld economische, ecologische en sociale aspecten op elkaar af te stemmen en steviger in onze organisatie te verankeren.

Het concept van duurzaam ondernemen beschrijft een handelingsprincipe dat is gebaseerd op de drie pijlers van duurzaamheid - Bedrijfsleven (economie), Milieu (ecologie) en Sociaal - in alle zakelijke beslissingen en -handelingen. Onderwerpen als milieubescherming, naleven sociale beginselen en economische stabiliteit zijn fundamenteel niet nieuw, maar zij zijn in de afgelopen jaren wel veel belangrijker geworden.

ifm handelt volgens het beginsel van het economische optimum en streeft tegen deze achtergrond naar evenwicht en commitment op alle drie vlakken.

"Met het oog op de toekomst volgen wij ook ons motto
Succesvol groeien in veiligheid."