You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Duurzaamheid
  2. Duurzame producten

Duurzame producten

ifm-sensoren dragen bij tot duurzaamheid

Bij onze producten hechten wij een grote waarde aan een milieuvriendelijk en energie-efficiënt ontwerp om de negatieve gevolgen tot een minimum te beperken. Daarom wordt in de hele toeleveringsketen rekening gehouden met zowel milieu- als sociale aspecten. De hoge kwaliteit en de daarmee samenhangende levensduur van ifm-producten dragen bij tot een bewust en duurzaam gebruik van hulpbronnen. Naast de voortdurende verbeteringen op het gebied van duurzaamheid, willen wij ook de duurzaamheidsactiviteiten van onze klanten promoten door de verkoop van onze oplossingen. Als representatief voorbeeld hiervoor geldt het efficiënte procesontwerp door het gebruik van ifm-producten. De focus ligt op het geoptimaliseerde gebruik van hulpbronnen- zoals het verminderen van energieverbruik of afval.

Voorbeeldproducten ter bevordering van duurzaamheidsactiviteiten:

Perslucht als belangrijke bron van energiekosten

Werken met perslucht is een onderdeel van bijna alle industriële sectoren. Onopgemerkte lekkages en drukdalingen en -schommelingen zijn hier geen alleenstaande gevallen.

De ifm persluchtmeter uit de SD-serie ondersteunt u bij de bewaking en bepaling van uw persluchtverbruik. Zo kan de energiebehoefte duurzaam worden verminderd zonder extra (personeels)uitgaven. Op lange termijn leidt het gebruik van de persluchtsensor dus niet alleen tot kostenbesparingen en optimaliseren van processen, maar levert het ook een belangrijke bijdrage tot het duurzaam gebruik van hulpbronnen.

IoT (Internet of Things) als sleuteltechnologie

De continue bewaking van verschillende machineonderdelen, installaties of processtappen op verschillende locaties maakt deel uit van de dagelijkse activiteiten van elk bedrijf.

Met behulp van de door ifm ontwikkelde software moneo en de conditiebewaking (RTM) en de IO-Key (cloudverbinding) kunnen geïnstalleerde sensoren op elk moment worden uitgelezen en de data in realtime worden doorgegeven. Door de relevante informatie op te vragen, kunnen de installaties niet alleen op afstand worden bewaakt - de data wordt ook gebruikt voor verdere verwerking en analyse, zodat de planning en de processen efficiënter ontworpen kunnen worden. In het kader van moneo en de mogelijkheden van de RTM en de IO-Key kunnen belangrijke bijdragen tot duurzaamheid worden gevonden. Just-in-time-onderhoud, dat bijvoorbeeld met behulp van deze technologieën kan worden uitgevoerd, detecteert ernstige schade in een vroeg stadium en draagt zo bij tot een optimale levensduur. Bovendien vermindert bewaking op afstand onnodige servicebezoeken. Naast een positieve bijdrage aan het milieu (CO2-besparing) kunnen op lange termijn zowel de personeelsinspanning als de (totale) kosten worden teruggedrongen.