You probably do not come from: Netherlands.  If necessary, change to: United States
 1. Homepage
 2. Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Gegevensbescherming, veiligheid, AVG

Privacyverklaring van ifm electronic GmbH

1. Toepassingsgebied, verwerkingsverantwoordelijke, functionaris voor gegevensbescherming, definities

1.1 Deze privacyverklaring informeert u over de wijze waarop en welke persoonsgegevens van de gebruikers (hierna: “u”) door ons, ifm electronic GmbH, bij uw bezoek aan onze website worden verwerkt.

1.2

ifm electronic GmbH
Friedrichstr. 1
45128 Essen, Duitsland
Telefoon: 02 01 / 24 22-0
Fax: 02 01 / 24 22-1200
E-mail: info@ifm.com

is verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 nr. 7 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU voor de verwerkingen van persoonsgegevens op onze website in overeenstemming met deze privacyverklaring.

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming:

ifm electronic GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Friedrichstraße 1
45128 Essen, Duitsland
E-mail: gdpr@ifm.com

1.3 Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband te brengen zijn, bijv. naam, adres, e-mailadressen, informatie over uw gebruik van onze website (zie daarvoor punt 2 hieronder).

Verwerking is elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens. Verwerkingen zijn bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens als u onze website bezoekt of per e-mail contact met ons opneemt; doel en rechtsgrond

2.1 Informatief gebruik van onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • IP-adres,
 • datum en tijd van de opvraag,
 • tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT),
 • inhoud van het verzoek (concrete pagina),
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode,
 • desbetreffende hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • webpagina vanwaar het verzoek komt,
 • browser,
 • besturingssysteem en de interface ervan,
 • taal en versie van de browsersoftware en
 • uw ruwe locatiegegevens, die we opmaken uit de voornoemde gegevens.

Doel en rechtsgrond
Deze gegevens worden gebruikt om voor u onze website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Rechtsgrond is artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG. Op grond hiervan is de verwerking voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen rechtmatig, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen.

2.2 Contact per e-mail of gebruik van het contactformulier van onze website

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, verwerken wij

 • uw meegedeeld verzoek
 • de onderneming waarvoor u werkt
 • uw geslacht (aanspreekvorm)
 • uw voor- en achternaam
 • uw zakelijke contactgegevens (e-mailadres, adres en telefoonnummer; vermelding van het klantnummer is optioneel).

Deze gegevens worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden. De in verband hiermee geregistreerde gegevens wissen wij wanneer de opslag hiervan niet meer nodig is of wij beperken de verwerking ervan, indien er wettelijke bewaarplichten bestaan. Rechtsgrond voor deze verwerkingen is artikel 6, lid (1), onder f) van de AVG, behalve als er wettelijke bewaarplichten bestaan: dan is de rechtsgrond voor de opslag artikel 6, lid (1), onder c) van de AVG; op grond hiervan is de verwerking rechtmatig indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Daarnaast hebt u de mogelijkheid, los van het invullen van het contactformulier en de beantwoording van uw vraag, periodieke informatie van ons te ontvangen (nieuwsbrief, zie daarvoor onderstaand punt 2.6, onder c).

2.3 Cookies

a) Behalve de eerder genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf bij de door u gebruikte browser worden opgeslagen en waarmee degene die de cookie plaatst (hier: wij) bepaalde informatie krijgt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze hebben tot doel het internetaanbod in zijn totaliteit gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Rechtsgrond hiervoor is uw - te allen tijde in te trekken - toestemming als bedoeld in artikel 6, lid (1), onder a), van de AVG, die u bij het begin van uw bezoek aan onze website verleent. respectievelijk artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG.

b) Op deze website worden de volgende soorten cookies gebruikt, waarvan de omvang en werkwijze hierna worden uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies (zie ad aa)
 • Permanente cookies (zie ad bb).

aa) Tijdelijke cookies worden geautomatiseerd gewist, wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogeheten sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden gekoppeld aan de gedeelde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend als u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

bb) Permanente cookies worden geautomatiseerd gewist na een door ons vooringestelde duur, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen. Door een cookie te wissen trekt u tegelijkertijd uw toestemming voor de verwerking van de betreffende cookie in.

c) U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u daarna mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Wanneer u bij het inloggen in “my ifm” de “ingelogd blijven” -functie activeert, zal continu een cookie (voor 60 dagen) in de browser van uw apparaat meedraaien, dat ervoor zorgt, dat de website u ook weer bij een volgend bezoek als gebruiker herkent. Deze cookie kunt u op ieder gewenst moment via uw instellingen in uw browser verwijderen.

2.4. Google Analytics

a) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter eerst binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere diensten in verband met het websitegebruik en het internetgebruik te verlenen aan de exploitant van de website.

b) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

c) U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browsersoftware zo in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

d) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Daardoor worden IP-adressen afgekort verder verwerkt, waarmee kan worden uitgesloten dat ze te herleiden zijn tot bepaalde personen. Voor zover de over u verzamelde gegevens te herleiden zijn tot een persoon, wordt dit dus direct uitgesloten en de persoonsgegevens worden worden hiermee onmiddellijk gewist.

e) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistische informatie kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden gestuurd, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

f) Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht met betrekking tot de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

g) Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen, die via een user-ID wordt uitgevoerd. U kunt in uw klantaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonsgegevens” de apparaatoverstijgende analyse van uw gebruik deactiveren.

2.5 Google Tag Manager

Deze website gebruikt Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk dat website-tags vanuit één interface beheerd kunnen worden. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van cookies en dat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags die mogelijk gegevens verzamelen. Echter maakt Google Tag Manager geen gebruik van deze data. Als u zich op domein- of cookieniveau heeft afgemeld, blijft u afgemeld voor alle trackingtags die worden geïmplementeerd met Google Tag Manager.

2.6 Integratie van YouTube-video’s en video’s via Movingimage

a) We hebben in ons online-aanbod YouTube-video's geïntegreerd, die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en vanaf onze website direct kunnen worden afgespeeld.

b) Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de gegevens doorgegeven die onder punt 2.1 van deze verklaring worden genoemd. Dit gebeurt los van de vraag of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account. Wanneer u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel bij YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden en marktonderzoek en/of om zijn website beter op de behoeften af te stemmen. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om reclame te kunnen aanbieden die op de behoeften is afgestemd en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

c) Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van gegevens door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de instelmogelijkheden om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) We hebben video’s in ons online-aanbod geïntegreerd, die op https://www.movingimage.com/ zijn opgeslagen en vanuit onze website direct kunnen worden afgespeeld. Hierbij worden gegevens zoals browser, browserversie en land verzameld.

De privacyverklaring van onze videopartner Movingimage vindt u op de volgende website:

Movingimage EVP GmbH
Stralauer Allee 7
10245 Berlijn, Duitsland
https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/

2.7 Registratie en nieuwsbrief

a) Als u gebruik wilt maken van bepaalde servicegedeelten van onze website, bijvoorbeeld het downloaden van gegevens, is een registratie van de volgende gegevens over uw persoon vereist:

 • vermelding of u respectievelijk de onderneming waarvoor u werkt, al ifm-klant bent respectievelijk is
 • geslacht (voor aanspreekvorm)
 • voornaam, achternaam
 • onderneming waarbij u werkt
 • uw zakelijke contactgegevens (e-mailadres, adres en telefoonnummer; vermelding van het klantnummer is optioneel).

Voor deze gegevens moet u een voldoende veilig wachtwoord opgeven.

b) Voor de registratie maken we gebruik van de zogeheten double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat we u na invoer van uw registratiegegevens een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u vragen uw registratiegegevens te bevestigen. Wanneer u uw aanmelding niet bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na afloop van de wettelijke opslagtermijnen (in elk geval tot aan het verstrijken van de verjaringstermijn voor eventuele aanspraken) gewist. Daarnaast slaan we steeds uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de invoer van uw registratiegegevens en de bevestiging op. Deze procedure heeft tot doel uw aanmelding te kunnen aantonen en zo nodig een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen achterhalen. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG.

c) Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich aanmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief met actuele informatie over onze onderneming en ons dienstenaanbod.

Uw toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief is steeds vrijwillig. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt alle andere functies van onze website, los van uw toestemming voor de nieuwsbrief, gebruiken, ook de functies in het kader van de registratie of het contactformulier.

Na uw aanmelding voor de nieuwsbrief voeren wij de zogeheten “double-opt-in-procedure” uit, zoals hierboven onder punt b) is beschreven. Indien u zich bij uw registratie hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, bevestigt u via de double-opt-in-procedure ook dat u toestemming geeft voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Voor de ontvangst van de nieuwsbrief verwerken wij alleen maar uw naam, uw geslacht (voor de aanspreekvorm) en uw e-mailadres, zodat wij u de nieuwsbrief kunnen doen toekomen en wij u persoonlijk kunnen aanspreken. Rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken en het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. De intrekking kunt u per e-mail aan marketing.nl@ifm.com (Nederlands), info.be@ifm.com (België) of via een bericht aan de in het impressum aangegeven contactgegevens meedelen.

2.8 Over de ifm-webshop

a) Wanneer u in onze webshop een bestelling wilt doen, is het voor het sluiten van de overeenkomst vereist dat u de daar gevraagde persoonsgegevens opgeeft, die we nodig hebben voor de afwikkeling van de bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de overeenkomsten, zijn speciaal gemarkeerd; de andere gegevens zijn vrijwillig. De door u opgegeven gegevens verwerken we voor de afwikkeling van uw bestelling. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG. Indien u niet zelf onze klant bent, maar de onderneming waarvoor u werkt, verwerken wij uw zakelijke contactgegevens op de rechtsgrond van artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG met als doel de communicatie met onze klant voor de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en te vergemakkelijken.

b) Wij zijn op grond de handels- en belastingwetgeving verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan. Na het verstrijken van de verjaringstermijnen stellen we echter een beperking van de verwerking in, d.w.z. uw gegevens worden alleen nog maar voor de naleving van de wettelijke verplichtingen gebruikt.

2.9 Technische chat

Voor het gebruik van onze technische chat verwerken we uw e-mailadres, de onderneming waarvoor u werkt en uw technische probleem.

We gebruiken deze gegevens om uw chataanvragen in bewerking te nemen of de beantwoording door andere chatdeelnemers mogelijk te maken en om ons webaanbod in dit verband uit te voeren; rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG. Uw gegevens worden slechts zolang als nodig is voor de beantwoording van uw chat opgeslagen.

2.10 Gegevens van sollicitanten

a) Van personen die via het sollicitatieformulier van onze website of anderszins solliciteren voor een baan bij ons, verwerken we de volgende gegevens:
voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer (indien opgegeven) en de ons toegestuurde sollicitatiegegevens.

b) Behoudens een apart verleende toestemming verwerken we de gegevens uitsluitend om de sollicitatieprocedure te kunnen uitvoeren die wordt gehanteerd voor de betreffende sollicitatie; zonder toestemming worden na afloop van de sollicitatieprocedure en van de hiervoor geldende opslagtermijnen geen gegevens opgeslagen.

2.12 Gebruik van Exactag

2.12.1 Op deze website wordt met behulp van technologie van exactag GmbH (https://www.exactag.com/) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt.

2.12.2 Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het buffergeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de pagina. Met behulp van de cookies kan de internetbrowser worden herkend.

2.12.3 Naast cookies maken we ook gebruik van een techniek genaamd Fingerprint, waarmee bezoekersgegevens van de websites die u bezoekt verwerkt worden. De Fingerprint-technologie slaat omgevingsvariabelen van uw internetbrowser op in een database zonder daarbij unieke gebruikersgerelateerde gegevens, zoals een IP-adres, te verzamelen.

2.12.4 De gegevens die met behulp van Exactag-technologie worden verzameld, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem zonder de specifieke toestemming van de betrokken persoon.

2.12.5 Mogelijkheden om bezwaar te maken

2.12.5.1 Opt-out-cookie

Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door middel van cookies (zie bovenstaand punt 2.12.2) kunt u te allen tijde bezwaar maken met effect voor de toekomst door een opt-out-cookie in uw browser in te stellen. Deze cookie heet "exactag_new_ccoptout" en wordt ingesteld door "m.exactag.com". Deze mag niet worden verwijderd zolang bezwaar wordt gemaakt tegen het opslaan van de gegevens. Als u voor de toekomst bezwaar maakt tegen het opslaan van uw anoniem verzamelde bezoekersgegevens, klik dan op deze link om de opt-out-cookie te installeren.

2.12.5.2 Browser-invoegtoepassing

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensverwerking met behulp van de Fingerprint-technologie, kunt u een uitbreiding voor uw browser (browser-invoegtoepassing) installeren die de fingerprinting-functie blokkeert.

2.12.6 Wij gebruiken de technologie van Exactag GmbH om het gebruik van onze websites te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistische informatie kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. De verzamelde gegevens worden permanent opgeslagen en anoniem geanalyseerd. Rechtsgrond voor het gebruik van deze technologie is artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

2.12.7 Informatie van derden: Exactag GmbH, Wanheimer Straße 68
40468 Düsseldorf, www.exactag.com.

2.13 Informatie over toegang tot deze website door Akamai Technologies, Inc.

Deze website maakt gebruik van leverings-, beveiligings- en analysediensten van Akamai Technologies, Inc. (“Akamai”). Deze diensten maken gebruik van “cookies”, tekstbestanden, “beacons” en browserinterfaces, die logbestanden genereren waarmee Akamai (i) de website snel, betrouwbaar en veilig kan aanbieden, (ii) analyses over de werking van de website en daaraan gekoppelde gebruikerservaring kan uitvoeren, (iii) veiligheidsanalyses kan uitvoeren en de (iv) ongeoorloofde toegang tot de website kan voorkomen en (v) rapportages over (i) tot (v) voor zijn klanten kan opstellen. De logbestanden die gegenereerd worden, kunnen persoonlijke gegevens bevatten in de vorm van IP-adressen, activiteiten op de website en evaluaties van uw gebruik van de website. Akamai kan deze gegevens doorsturen naar derden, wanneer Akamai hiertoe verplicht is op basis van wettelijke gronden of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Akamai verwerken. Akamai kan deze gegevens doorsturen naar zijn servers en daar opslaan en verwerken. De Akamai-servers bevinden zich voornamelijk in de VS. Akamai zorgt ervoor dat de overdracht van persoonlijke gegevens van EU-burgers buiten de Europese Economische Ruimte voldoet aan de eisen van de betreffende privacywetgeving. Hiervoor heeft Akamai wettelijk erkende doorgiftemechanismen geïmplementeerd, onder andere de EU-US- en Zwitserland-US Privacy Shield-programmacertificering en EU-modelcontractbepalingen. Akamai gebruikt de gegevens niet om natuurlijke personen te identificeren of voor het profileren van natuurlijke personen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden bij de verwerking van persoonsgegevens door Akamai en over de Akamai privacy-richtlijnen vindt u op https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/.

3. Overdracht en doorgifte van uw gegevens aan derden

Wij geven uw gegevens in principe niet zonder uw toestemming door aan derden.

Ten dele maken we voor de elektronische gegevensverwerking gebruik van de ondersteuning door derde ondernemingen. Hierbij gaat het om betrouwbare dienstverleners die we zorgvuldig hebben geselecteerd, zodat ze uw gegevens conform onze opdracht verwerken. Rechtsgrond hiervoor is artikel 28 AVG. Vanzelfsprekend zijn onze dienstverleners verplicht met de gegevens zorgvuldig, uitsluitend volgens onze instructie en conform de geldende wetgeving inzake de gegevensbescherming om te gaan, in het bijzonder de gegevens niet voor eigen doeleinden te gebruiken en niet aan derden door te geven.

Daarnaast kunnen zich individuele gevallen voordoen waarin wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens op bevel van de overheid door te geven, indien en voor zover dit ten behoeve van strafvervolging of voor afwending van gevaar door politie- of andere autoriteiten  noodzakelijk is. Rechtsgrond voor de doorgifte is in deze gevallen artikel 6, lid (1), onder c), van de AVG.

Ten slotte kunnen zich gevallen voordoen waarin uw gegevens voor een van de onder punt 2 genoemde doeleinden vanwege de werkverdeling binnen de ifm-ondernemingsgroep worden doorgegeven aan vennootschappen die volgens de vennootschapswetgeving aan ifm electronic GmbH zijn gelieerd (dochter- of zusterondernemingen).

De doorgifte is nodig om de taken die zich bij het nastreven van ondernemersdoelstellingen binnen een ondernemingsgroep voordoen, binnen onze ondernemingsgroep gestructureerd en volgens onze werkverdeling te kunnen verrichten; rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG.

Voor zover hierbij persoonsgegevens buiten de staten van de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden verwerkt, beschermen wij uw persoonsgegevens door deze binnen onze ondernemingsgroep uitsluitend door te geven en te verwerken met inachtneming van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, die door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 46, lid (2), onder c) zijn vastgesteld. De standaardbepalingen inzake gegevensbescherming kunnen worden geraadpleegd op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

4. Uw rechten

4.1 U hebt tegenover ons de volgende rechten inzake de u betreffende persoonsgegevens:

 • het recht van inzage om vast te stellen of en welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt,
 • het recht op rectificatie en wissing van uw gegevens,
 • het recht op beperking van de verwerking,
 • het recht tegen de verwerking bezwaar te maken, indien de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG is, en
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

4.2 U hebt tevens het recht bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming een klacht in te dienen over de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

5. Social media

Bij diverse socialmediakanalen beheren wij websites voor zakelijke doeleinden. Deze kanalen stellen ons statistische evaluaties, gebaseerd op de gegevensverzameling van deze socialmediakanalen, ter beschikking. Wij bepalen mede het doel van de gegevensverzameling, wat ons naast de socialmedia-exploitanten ook verantwoordelijk maakt.

Wij gebruiken deze pagina's om u te informeren over ons bedrijf en onze producten. De interactie met u als potentiële klant geeft ons direct inzicht in hoe wij en onze producten in de markt worden gezien en helpt ons zo onszelf en onze producten te verbeteren. Daarnaast bieden deze kanalen snelle en eenvoudige contactmogelijkheden, zodat u als potentiële klant uw vragen direct aan ons kunt stellen en wij deze direct kunnen beantwoorden.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1 sub f) AVG.

De gegevensverwerking via de platforms van de socialmedia-exploitanten vindt plaats in het kader van de algemene handelsvoorwaarden tussen u en de platformexploitanten en hun bepalingen inzake gegevensbescherming. Wij hebben slechts beperkte invloed op de gegevensverwerking van de platformexploitanten. Als u geen gebruik wenst te maken van de socialmediakanalen, kunt u ons en onze informatie uiteraard bereiken via onze eigen website.

Wilt u meer informatie over de gegevensverwerking van de socialmediakanalen, dan kunt u deze vinden onder de volgende links:

6. Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is steeds beschikbaar op onze website. Bezoek onze website regelmatig en informeer u over de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming.

Stand: 31.07.19