• Producten
 • Industrieën
 • IIoT & Oplossingen
 • Service
 • Company

Privacyverklaring

Privacyverklaring Gegevensbescherming, veiligheid, AVG

Privacyverklaring van ifm electronic GmbH

1. Toepassingsgebied, verwerkingsverantwoordelijke, functionaris voor gegevensbescherming, definities

1.1 Deze privacyverklaring informeert u over de wijze waarop en welke persoonsgegevens van de gebruikers (hierna: “u”) door ons, ifm electronic GmbH, bij uw bezoek aan onze website worden verwerkt.

1.2

ifm electronic GmbH
Friedrichstr. 1
45128 Essen, Duitsland
Telefoon: 02 01 / 24 22-0
Fax: 02 01 / 24 22-1200
E-mail: info@ifm.com

is verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 nr. 7 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU voor de verwerkingen van persoonsgegevens op onze website in overeenstemming met deze privacyverklaring.

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming:

ifm electronic GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Friedrichstraße 1
45128 Essen, Duitsland
E-mail: gdpr@ifm.com

1.3 Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband te brengen zijn, bijv. naam, adres, e-mailadressen, informatie over uw gebruik van onze website (zie daarvoor punt 2 hieronder).

Verwerking is elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens. Verwerkingen zijn bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens als u onze website bezoekt of per e-mail contact met ons opneemt; doel en rechtsgrond

2.1 Informatief gebruik van onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • IP-adres,
 • datum en tijd van de opvraag,
 • tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT),
 • inhoud van het verzoek (concrete pagina),
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode,
 • desbetreffende hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • webpagina vanwaar het verzoek komt,
 • browser,
 • besturingssysteem en de interface ervan,
 • taal en versie van de browsersoftware en
 • uw ruwe locatiegegevens, die we opmaken uit de voornoemde gegevens.

Doel en rechtsgrond
Deze gegevens worden gebruikt om voor u onze website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Rechtsgrond is artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG. Op grond hiervan is de verwerking voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen rechtmatig, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen.

2.2 Contact per e-mail of gebruik van het contactformulier van onze website

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, verwerken wij

 • uw meegedeeld verzoek
 • de onderneming waarvoor u werkt
 • uw geslacht (aanspreekvorm)
 • uw voor- en achternaam
 • uw zakelijke contactgegevens (e-mailadres, adres en telefoonnummer; vermelding van het klantnummer is optioneel).

Deze gegevens worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden. De in verband hiermee geregistreerde gegevens wissen wij wanneer de opslag hiervan niet meer nodig is of wij beperken de verwerking ervan, indien er wettelijke bewaarplichten bestaan. Rechtsgrond voor deze verwerkingen is artikel 6, lid (1), onder f) van de AVG, behalve als er wettelijke bewaarplichten bestaan: dan is de rechtsgrond voor de opslag artikel 6, lid (1), onder c) van de AVG; op grond hiervan is de verwerking rechtmatig indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Daarnaast hebt u de mogelijkheid, los van het invullen van het contactformulier en de beantwoording van uw vraag, periodieke informatie van ons te ontvangen (nieuwsbrief, zie daarvoor onderstaand punt 2.6, onder c).

2.3 Cookies

a) Behalve de eerder genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf bij de door u gebruikte browser worden opgeslagen en waarmee degene die de cookie plaatst (hier: wij) bepaalde informatie krijgt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze hebben tot doel het internetaanbod in zijn totaliteit gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Rechtsgrond hiervoor is uw - te allen tijde in te trekken - toestemming als bedoeld in artikel 6, lid (1), onder a), van de AVG, die u bij het begin van uw bezoek aan onze website verleent. respectievelijk artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG.

b) Op deze website worden de volgende soorten cookies gebruikt, waarvan de omvang en werkwijze hierna worden uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies (zie ad aa)
 • Permanente cookies (zie ad bb).

aa) Tijdelijke cookies worden geautomatiseerd gewist, wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogeheten sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden gekoppeld aan de gedeelde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend als u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

bb) Permanente cookies worden geautomatiseerd gewist na een door ons vooringestelde duur, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen. Door een cookie te wissen trekt u tegelijkertijd uw toestemming voor de verwerking van de betreffende cookie in.

c) U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u daarna mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Wanneer u bij het inloggen in “my ifm” de “ingelogd blijven” -functie activeert, zal continu een cookie (voor 60 dagen) in de browser van uw apparaat meedraaien, dat ervoor zorgt, dat de website u ook weer bij een volgend bezoek als gebruiker herkent. Deze cookie kunt u op ieder gewenst moment via uw instellingen in uw browser verwijderen.

2.4.       Gegevensverzameling via Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd. ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Wanneer de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. Wij willen u erop wijzen, dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code “anonymizelp” om een anonieme versie van het IP-adres mogelijk te maken.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten aan te bieden die met het gebruik van de website en van het internet samenhangen. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

De basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door de juiste instelling te maken in onze cookie-toestemmingstool.

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens gedeeltelijk in de VS. Er is momenteel geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor een gegevensoverdracht. Het passende niveau van gegevensbescherming wordt derhalve gewaarborgd door het gebruik van de modelcontractbepalingen van de EU.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.

2.5 Google Tag Manager

Deze website gebruikt Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk dat website-tags vanuit één interface beheerd kunnen worden. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van cookies en dat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags die mogelijk gegevens verzamelen. Echter maakt Google Tag Manager geen gebruik van deze data. Als u zich op domein- of cookieniveau heeft afgemeld, blijft u afgemeld voor alle trackingtags die worden geïmplementeerd met Google Tag Manager.

2.6 Integratie van video's via Movingimage

Wij hebben video's in ons online aanbod geïntegreerd die door Movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlijn op https://www.movingimage.com/ zijn opgeslagen en direct vanaf onze websites kunnen worden afgespeeld. Hierbij worden gegevens zoals browser, browserversie en land verzameld.

Voor het privacybeleid van onze videopartner Movingimage, zie de volgende website: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/.

2.7 Registratie en nieuwsbrief

a) Als u gebruik wilt maken van bepaalde servicegedeelten van onze website, bijvoorbeeld het downloaden van gegevens, is een registratie van de volgende gegevens over uw persoon vereist:

 • vermelding of u respectievelijk de onderneming waarvoor u werkt, al ifm-klant bent respectievelijk is
 • geslacht (voor aanspreekvorm)
 • voornaam, achternaam
 • onderneming waarbij u werkt
 • uw zakelijke contactgegevens (e-mailadres, adres en telefoonnummer; vermelding van het klantnummer is optioneel).

Voor deze gegevens moet u een voldoende veilig wachtwoord opgeven.

b) Voor de registratie maken we gebruik van de zogeheten double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat we u na invoer van uw registratiegegevens een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u vragen uw registratiegegevens te bevestigen. Wanneer u uw aanmelding niet bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na afloop van de wettelijke opslagtermijnen (in elk geval tot aan het verstrijken van de verjaringstermijn voor eventuele aanspraken) gewist. Daarnaast slaan we steeds uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de invoer van uw registratiegegevens en de bevestiging op. Deze procedure heeft tot doel uw aanmelding te kunnen aantonen en zo nodig een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen achterhalen. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG.

c) Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich aanmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief met actuele informatie over onze onderneming en ons dienstenaanbod.

Uw toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief is steeds vrijwillig. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt alle andere functies van onze website, los van uw toestemming voor de nieuwsbrief, gebruiken, ook de functies in het kader van de registratie of het contactformulier.

Na uw aanmelding voor de nieuwsbrief voeren wij de zogeheten “double-opt-in-procedure” uit, zoals hierboven onder punt b) is beschreven. Indien u zich bij uw registratie hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, bevestigt u via de double-opt-in-procedure ook dat u toestemming geeft voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Voor de ontvangst van de nieuwsbrief verwerken wij alleen maar uw naam, uw geslacht (voor de aanspreekvorm) en uw e-mailadres, zodat wij u de nieuwsbrief kunnen doen toekomen en wij u persoonlijk kunnen aanspreken. Rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken en het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. De intrekking kunt u per e-mail aan marketing.nl@ifm.com (Nederlands), info.be@ifm.com (België) of via een bericht aan de in het impressum aangegeven contactgegevens meedelen.

2.8 Over de ifm-webshop

a) Wanneer u in onze webshop een bestelling wilt doen, is het voor het sluiten van de overeenkomst vereist dat u de daar gevraagde persoonsgegevens opgeeft, die we nodig hebben voor de afwikkeling van de bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de overeenkomsten, zijn speciaal gemarkeerd; de andere gegevens zijn vrijwillig. De door u opgegeven gegevens verwerken we voor de afwikkeling van uw bestelling. Rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG. Indien u niet zelf onze klant bent, maar de onderneming waarvoor u werkt, verwerken wij uw zakelijke contactgegevens op de rechtsgrond van artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG met als doel de communicatie met onze klant voor de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en te vergemakkelijken.

b) Wij zijn op grond de handels- en belastingwetgeving verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan. Na het verstrijken van de verjaringstermijnen stellen we echter een beperking van de verwerking in, d.w.z. uw gegevens worden alleen nog maar voor de naleving van de wettelijke verplichtingen gebruikt.

2.9 Technische chat

Voor het gebruik van onze technische chat verwerken we uw e-mailadres, de onderneming waarvoor u werkt en uw technische probleem.

We gebruiken deze gegevens om uw chataanvragen in bewerking te nemen of de beantwoording door andere chatdeelnemers mogelijk te maken en om ons webaanbod in dit verband uit te voeren; rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG. Uw gegevens worden slechts zolang als nodig is voor de beantwoording van uw chat opgeslagen.

2.10 Gegevens van sollicitanten

a) Van personen die via het sollicitatieformulier van onze website of anderszins solliciteren voor een baan bij ons, verwerken we de volgende gegevens:
voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer (indien opgegeven) en de ons toegestuurde sollicitatiegegevens.

b) Behoudens een apart verleende toestemming verwerken we de gegevens uitsluitend om de sollicitatieprocedure te kunnen uitvoeren die wordt gehanteerd voor de betreffende sollicitatie; zonder toestemming worden na afloop van de sollicitatieprocedure en van de hiervoor geldende opslagtermijnen geen gegevens opgeslagen.

2.11 Google Optimize

Onze website maakt gebruik van de webanalyse- en optimaliseringsdienst "Google Optimize", die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google Optimize"). Wij gebruiken de dienst Google Optimize om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website te vergroten door nieuwe functies en inhoud aan een deel van onze gebruikers voor te stellen en de verandering in het gebruik statistisch te evalueren. Google Optimize is een subdienst van Google Analytics (zie het gedeelte Google Analytics).

Google Optimize gebruikt cookies om uw gebruik van onze website te optimaliseren en te analyseren. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Optimize in dat geval met IP-anonimisering, zodat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de optimalisatietest en de bijbehorende website-activiteiten, en om andere diensten met betrekking tot het websitegebruik en het internetgebruik aan ons te leveren.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens en de gegevens over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google, dat beschikbaar is op http://www.google.com/policies/privacy.

2.12 Akamai Content Delivery Network

Wij gebruiken het Content Delivery Network (CDN) van Akamai Technologies GmbH, Parkring 20, 85748 Garching Duitsland (Akamai) om de veiligheid en de leveringssnelheid van onze website te verhogen. Dit komt overeen met ons rechtmatig belang (art. 6, lid 1, punt f AVG). Een CDN is een netwerk van [wereldwijd] gedistribueerde servers dat in staat is geoptimaliseerde inhoud aan de gebruiker van de website te leveren. Voor dit doel kunnen de volgende persoonsgegevens door Akamai in serverlogbestanden worden verwerkt: uw IP-adres, URL's van bezochte pagina's, datum en tijd van toegang, locatie op basis van uw IP-adres en de locatie van de Akamai-server, telemetriegegevens (bijv. muisklikken, bewegingspatronen en bijbehorende browsergegevens)

Akamai is een ontvanger van uw persoonsgegevens en treedt voor ons op als verwerker. Dit komt overeen met ons rechtmatig belang in de zin van art. 6 par. 1 lid 1 punt f AVG om niet zelf een content delivery network te exploiteren.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Of het bezwaar slaagt, moet worden bepaald in het kader van een belangenafweging.

De verwerking van de op grond van dit punt verstrekte gegevens is niet bij wet of contract voorgeschreven. De functionaliteit van de website is niet gegarandeerd zonder de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden door Akamai opgeslagen zolang dat nodig is voor de beschreven doeleinden.

Voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen en afzien van Akamai, gaat u naar: https://www.akamai.com/content/dam/site/en/documents/akamai/akamai-privacy-statement.pdf

Akamai heeft nalevingsmaatregelen ingevoerd voor internationale gegevensoverdracht. Deze zijn van toepassing op alle wereldwijde activiteiten waarbij Akamai persoonsgegevens van personen in de EU verwerkt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC's) van de EU. Meer informatie vindt u hieronder: https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/akamai/akamai-pre-signed-eu-standard-contractual-clauses.pdf

2.13 Salesforce / Salesforce Messenger

Salesforce Salescloud. Gegevens die u aan ons ter beschikking stelt via onze websites (bijv. in formulieren voor aankoop, nieuwsbriefaanmelding), worden in de Salesforce Salescloud (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München) momenteel opgeslagen op servers in de EU en/of het VK en gebruikt voor verzending van bestelbevestigingen en verzendingsinstructies. Salesforce verplicht zich tot naleving van een passend niveau van gegevensbescherming, zelfs in het geval van gegevensverwerking buiten de Europese Unie, door middel van bindende interne regels voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46 lid 2 b) en art. 47 AVG (zogenoemde bindende bedrijfsregels).

Salesforce Marketing Cloud. Wij gebruiken de Salesforce Marketing Cloud voor het versturen van onze nieuwsbrieven, voor geautomatiseerde mailings (bijv. welkomstmailings) en voor reclamecampagnes op sociale netwerken. Daartoe worden de gegevens van de abonnees van de nieuwsbrief overgedragen van de Salescloud naar de Marketing Cloud. Wij gebruiken in dit verband strikte machtigingsconcepten en encryptie. De gegevens van de Salesforce Marketing Cloud worden opgeslagen en verwerkt op servers van Salesforce in de VS. Salesforce verplicht zich tot naleving van een passend niveau van gegevensbescherming, zelfs in het geval van gegevensverwerking buiten de Europese Unie, door middel van bindende interne regels voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46 lid 2 b) en art. 47 AVG (zogenoemde bindende bedrijfsregels). Met behulp van zogenaamde web beacons en pixels ontvangen wij via de Marketing Cloud informatie over het klikgedrag van gebruikers. Interactiegegevens worden in de Marketing Cloud direct bij de gebruiker opgeslagen, zodat wij u meer gerichte reclame kunnen sturen, bijvoorbeeld via sociale netwerken. Indien u dit niet wenst, hebt u de mogelijkheid om gepersonaliseerde reclame uit te schakelen in uw accountinstellingen op de sociale netwerken. Bovendien kunt u voor de nieuwsbrieven of uw klantenaccount bij ons een ander e-mailadres gebruiken dan het adres dat u voor uw socialemedia-accounts gebruikt.

Voor meer informatie over gegevensverwerking door Salesforce, klikt u hier:

Privacyverklaring van Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/ and https://www.salesforce.com/privacy/regions/

Documenten over de naleving van de AVG door Salesforce, met name bij de gegevensoverdracht naar derde landen, zoals de VS (in het Engels): https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

2.14 Matomo

We gebruiken het webanalyseprogramma Matomo om onze websites vorm te geven op basis van de behoefte. Matomo maakt gebruikersprofielen aan op basis van pseudoniemen. Hiervoor worden permanente cookies op uw eindapparaat opgeslagen en door ons gelezen. Op deze manier kunnen we terugkerende bezoekers herkennen en tellen. Wij gebruiken tevens de modules Heatmap & Session Recording. De heatmap-service van Matomo laat ons zien op welke delen van onze website de muis het vaakst wordt bewogen of geklikt. De session recording-service registreert afzonderlijke gebruikerssessies. We kunnen opgenomen sessies opnieuw afspelen en zo het gebruik van onze website analyseren. Gegevens die in formulieren worden ingevoerd, worden niet geregistreerd en zijn op geen enkel moment zichtbaar. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 TTDSG en art. 6 lid 1 punt a AVG, mits u uw toestemming hebt gegeven via onze cookie-toestemmingstool. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Maak de juiste instellingen via onze cookie-toestemmingstool. Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Matomo en de regelgeving omtrent gegevensbescherming gaat u naar: https://matomo.org/privacy/.

3. Overdracht en doorgifte van uw gegevens aan derden

Wij geven uw gegevens in principe niet zonder uw toestemming door aan derden.

Ten dele maken we voor de elektronische gegevensverwerking gebruik van de ondersteuning door derde ondernemingen. Hierbij gaat het om betrouwbare dienstverleners die we zorgvuldig hebben geselecteerd, zodat ze uw gegevens conform onze opdracht verwerken. Rechtsgrond hiervoor is artikel 28 AVG. Vanzelfsprekend zijn onze dienstverleners verplicht met de gegevens zorgvuldig, uitsluitend volgens onze instructie en conform de geldende wetgeving inzake de gegevensbescherming om te gaan, in het bijzonder de gegevens niet voor eigen doeleinden te gebruiken en niet aan derden door te geven.

Daarnaast kunnen zich individuele gevallen voordoen waarin wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens op bevel van de overheid door te geven, indien en voor zover dit ten behoeve van strafvervolging of voor afwending van gevaar door politie- of andere autoriteiten  noodzakelijk is. Rechtsgrond voor de doorgifte is in deze gevallen artikel 6, lid (1), onder c), van de AVG.

Ten slotte kunnen zich gevallen voordoen waarin uw gegevens voor een van de onder punt 2 genoemde doeleinden vanwege de werkverdeling binnen de ifm-ondernemingsgroep worden doorgegeven aan vennootschappen die volgens de vennootschapswetgeving aan ifm electronic GmbH zijn gelieerd (dochter- of zusterondernemingen).

De doorgifte is nodig om de taken die zich bij het nastreven van ondernemersdoelstellingen binnen een ondernemingsgroep voordoen, binnen onze ondernemingsgroep gestructureerd en volgens onze werkverdeling te kunnen verrichten; rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG.

Voor zover hierbij persoonsgegevens buiten de staten van de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden verwerkt, beschermen wij uw persoonsgegevens door deze binnen onze ondernemingsgroep uitsluitend door te geven en te verwerken met inachtneming van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, die door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 46, lid (2), onder c) zijn vastgesteld. De standaardbepalingen inzake gegevensbescherming kunnen worden geraadpleegd op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

4. Uw rechten

4.1 U hebt tegenover ons de volgende rechten inzake de u betreffende persoonsgegevens:

 • het recht van inzage om vast te stellen of en welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt,
 • het recht op rectificatie en wissing van uw gegevens,
 • het recht op beperking van de verwerking,
 • het recht tegen de verwerking bezwaar te maken, indien de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid (1), onder f), van de AVG is, en
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

4.2 U hebt tevens het recht bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming een klacht in te dienen over de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

5. Social media

Bij diverse socialmediakanalen beheren wij websites voor zakelijke doeleinden. Deze kanalen stellen ons statistische evaluaties, gebaseerd op de gegevensverzameling van deze socialmediakanalen, ter beschikking. Wij bepalen mede het doel van de gegevensverzameling, wat ons naast de socialmedia-exploitanten ook verantwoordelijk maakt.

Wij gebruiken deze pagina's om u te informeren over ons bedrijf en onze producten. De interactie met u als potentiële klant geeft ons direct inzicht in hoe wij en onze producten in de markt worden gezien en helpt ons zo onszelf en onze producten te verbeteren. Daarnaast bieden deze kanalen snelle en eenvoudige contactmogelijkheden, zodat u als potentiële klant uw vragen direct aan ons kunt stellen en wij deze direct kunnen beantwoorden.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1 sub f) AVG.

De gegevensverwerking via de platforms van de socialmedia-exploitanten vindt plaats in het kader van de algemene handelsvoorwaarden tussen u en de platformexploitanten en hun bepalingen inzake gegevensbescherming. Wij hebben slechts beperkte invloed op de gegevensverwerking van de platformexploitanten. Als u geen gebruik wenst te maken van de socialmediakanalen, kunt u ons en onze informatie uiteraard bereiken via onze eigen website.

Wilt u meer informatie over de gegevensverwerking van de socialmediakanalen, dan kunt u deze vinden onder de volgende links:

6. Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is steeds beschikbaar op onze website. Bezoek onze website regelmatig en informeer u over de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming.

Stand: 06.12.21