You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Duurzaamheid
  2. Milieu

Ecologie - verantwoordelijkheid voor het milieu

Filosofie

De ifm-filosofie formuleert duidelijk onze houding ten opzichte van het zorgvuldig omgaan van natuurlijke hulpbronnen. Wij eisen en stimuleren milieubewuste beslissingen en gedrag, zowel binnen het bedrijf als bij onze zakenpartners.

Milieubeleid

Het milieubeleid van ifm vloeit voort uit onze bedrijfsfilosofie. Het is de basis voor ons milieumanagementsysteem en vormt het kader voor de milieugerelateerde doelstellingen en -beginselen van handelen. Ons handelen wordt niet alleen bepaald door wettelijke voorschriften, maar ook door het ecologische besef dat wij verantwoordelijkheid nemen voor de effecten en gevolgen van onze activiteiten.

Milieubeheer en publicaties

Om in onze onderneming aan onze ecologische verantwoordelijkheid te voldoen en de bescherming van het milieu voortdurend te optimaliseren, werd meer dan 20 jaar geleden ons milieumanagementsysteem opgezet en in 2020 gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001 en EMAS (EU milieubeheer- en auditsysteem). Elk jaar publiceren wij - in het Duits - een milieuverklaring in overeenstemming met de EMAS-norm. Daarin geven wij informatie over ons milieumanagementsysteem en over onze milieuprestaties, -doelstellingen en -maatregelen.

Een overzicht van milieuthema’s bij ifm vindt u ook in het informatieblad over duurzaamheid en in ons nummer “Duurzaam denken en handelen”. Das ifm Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitsschutzmanagement“ (Duurzaam denken en handelen. Het kwaliteits-, milieu- en beheer van gezondheid en veiligheid op het werk van ifm). Dit omvat het milieubeleid van ifm, de getroffen milieueschermende maatregelen en informatie over kritische stoffen.

Milieumaatregelen

Al in 1991 heeft het ifm de afdeling voor veiligheid op het werk en milieubescherming opgericht. Wij kunnen dus terugkijken op een lange periode met veel ervaring en dienovereenkomstig op een even lange lijst van getroffen milieubeschermingsmaatregelen. Dit omvat bijvoorbeeld de voortdurende uitbreiding van energie-efficiëntiemaatregelen, de vervanging van milieugevaarlijke stoffen, een uitgebreide voorbereiding op noodsituaties en de jaarlijkse opstelling van een ecologische balans van het bedrijf sinds 1993. De huidige milieudoelstellingen en -maatregelen zijn vastgelegd in het EMAS-milieuprogramma en worden jaarlijks bijgewerkt. Bovendien heeft ifm zich ertoe verplicht zijn activiteiten tegen 2030 klimaatneutraal uit te voeren. Daartoe volgt de ondernemingsgroep de drie-stappen-keten "vermijden, verminderen en compenseren" en houdt zij, naast de directe en energie-gerelateerde emissies, ook rekening met geselecteerde emissies uit de gehele keten.

Producten

De duurzaamheid van onze producten heeft onze topprioriteit en is de belangrijkste bouwsteen om het verbruik van hulpbronnen te verminderen en afval te vermijden. Al in de productontwikkelingsfase besteden wij bijzondere aandacht aan het zuinig en duurzaam gebruik van hulpbronnen - van het idee tot de productie tot het product. Daarbij houden wij rekening met aspecten die relevant zijn voor het milieu en controleren wij of de desbetreffende voorschriften en normen van toepassing zijn.

Overigens: veel van onze producten dragen ook rechtstreeks bij aan het voorkomen of verminderen van negatieve milieueffecten.