You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Duurzaamheid
  2. Sociaal

Sociale saamhorigheid

"Als ifm hebben we een imago dat voor iedereen voelbaar en beleefbaar is en in onze branche uitblinkt als werkgever die duurzaamheid naleeft, zowel op het gebied van milieu als op sociaal gebied."

- dit leidende motief geeft vorm aan de bedrijfscultuur en het personeelswerk van ifm wereldwijd.

Als integraal onderdeel van de algemene ondernemingsstrategie combineert de HR-strategie binnen ifm interne en externe (mega)trends. Vanwege de toegenomen publieke belangstellingen het toenemende bewustzijn van sociale principes hebben wij daarom besloten een manager sociale duurzaamheid aan te stellen als aanvulling op onze mondiale manager duurzaamheid. Want ifm hecht veel belang aan een veilige werkomgeving en de bevordering van de gezondheid van alle werknemers - ook bij de zakelijke partners.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Daarom zorgt ifm ervoor dat alle wettelijke eisen voor arbo, professioneel ondersteund door bedrijfsartsen en veiligheidsspecialisten, worden nageleefd en uitgevoerd. Voorbeelden zijn regelmatige risicobeoordelingen, inspecties en instructies. Tegelijkertijd houdt het gezondheids- en veiligheidsmanagement van ifm rekening met het concept van evenwicht tussen werk en privéleven, dat bestaat uit een divers aanbod aan sportactiviteiten, preventiecursussen en een jaarlijkse gezondheidsdag. Dit wordt aangevuld met mogelijkheden voor bedrijfspensioenvoorziening en voorlichtingsbijeenkomsten over het onderwerp arbeidsongeschiktheid.

Combinatie van werk en familie

Als familiebedrijf hechten wij bijzonder veel belang aan de verenigbaarheid van familie en werk. Zo moedigen wij onze werknemers aan om niet alleen te profiteren van de uitgangspunten van het Nieuwe Werken en de gedigitaliseerde communicatiekanalen, maar ook om gebruik te maken van aanbiedingen als kinderopvang op locatie. Voor dit personeelsbeleid werd ifm in Tettnang bijvoorbeeld in 2020 voor de tweede keer onderscheiden met de titel "Familiebewust bedrijf".

Bovendien biedt ifm veilige banen - zelfs in tijden van crisis: overeenkomstig de bedrijfsfilosofie zijn werknemers nooit ontslagen vanwege bedrijfsomstandigheden. Dit laat zien dat ifm een crisisbestendige en betrouwbare werkgever is, zowel achteraf als met het oog op de toekomst. Met name het gevestigde crisis- en risicobeheer, alsook de in 2009 opgerichte solidariteitsvereniging dragen bij tot dit resultaat. Daarnaast steunen wij als ondernemingsgroep geselecteerde sociale projecten op het gebied van onderwijs, wetenschap en innovatie.

Sociale normen en waarde cultuur

Met de ifm-filosofie biedt ifm een antwoord op alle juridische en economische, maar ook sociale en ethische vragen. Hierin wordt duidelijk gesteld dat de toepasselijke wetten en normen de basis van ons handelen vormen. Bovendien hebben wij ingestemd met de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en met wereldwijd erkende sociale normen, die voor ons de minimumnorm vormen.

Om onze verantwoordelijkheid niet alleen bij onze werknemers te leggen, hebben wij ook voor onze zakenpartners een gedragscode opgesteld die in overeenstemming is met onze waarden. Dit moet ervoor zorgen dat reeds bij de selectie van leveranciers en bij de voortdurende evaluatie en promotie rekening wordt gehouden met de specifieke minimumvereisten van ifm en dat deze worden gewaarborgd.

Met de hoofdafdeling Interne Revision & Compliance en een compliance officer creëren wij een centrale compliance-organisatie binnen de hele ondernemingsgroep.

Bovendien worden delen van onze ondernemingsgroep gecontroleerd volgens SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) - een van de meest gebruikte concepten voor ethische audits wereldwijd.Daarnaast zorgen verdere interne controlesystemen en onze professioneel geleide controlling-afdeling voor het succes van de onderneming op lange termijn. Door het opzetten van een klokkenluidersregeling kunnen werknemers, maar ook klanten en leveranciers bovendien potentiële schendingen van onze waarde cultuur en mogelijke strafrechtelijke verdenkingen melden en zo bijdragen tot het ondersteunen en waarborgen van onze normen.

Onderwijs en opleiding

Onze diepgaande knowhow op het gebied van technologie, handling en effectief gebruik van hardware en software brengen wij over via seminars, trainingen en bijscholing. Op die manier kunnen met name klanten en zakenpartners profiteren van onze interne sprekers.

Verder wil ifm alle medewerkers uitdagende taken bieden. Om ervoor te zorgen dat ook zij hun vaardigheden voortdurend kunnen ontwikkelen en professionaliseren, kunnen zij op permanente basis deelnemen aan externe seminars en interne opleidingen. Van productpresentaties tot een dialoog met onze eigenaars en managers: de ondernemingsgroep biedt zijn werknemers ook de kans om zich te informeren over de ontwikkelingen in het bedrijf. Daarbij streeft ifm naar een open en transparante uitwisseling tussen alle betrokken partijen, ook op internationaal niveau.