You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Pametni senzor O3M 3D – Pregled
  2. Primjeri primjene
  3. Otkrivanje prepreka i izbjegavanje sudara

Pametni senzor O3M 3D – Otkrivanje prepreka i izbjegavanje sudara

Otkrivanje prepreka i izbjegavanje sudara

Integrirano automatsko prepoznavanje predmeta otkriva do 20 nepomičnih ili pokretnih predmeta na putanji građevinskog vozila. Usporedbom trenutačne brzine, vektora pokreta i fiksnih postavki poput udaljenosti kočenja, vjerojatnost sudara mjeri se pomoću senzora 3D i prenosi na upravljački sustav stroja putem sabirnice CAN ili Ethernet, a zatim signalizira vozaču.

Otkrivanje prepreka
Pametni senzor 3D otkriva položaj i kretanje objekata u vidnom polju. Ti se podaci zatim šalju na upravljački uređaj.

Praćenje putanje
Slobodno prilagodljiva referentna točka na vozilu omogućava da se, primjerice, otkrivaju samo prepreke određene visine iznad tla.

Podrška vozaču na dizalici za kontejnere
Automatsko predviđanje sudara pomaže vozaču dizalice s promjenom položaja te javlja o preprekama na putu.