You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Pametni senzor O3M 3D – Pregled
  3. Primjeri primjene
  4. Otkrivanje prepreka i izbjegavanje sudara
  5. Izbjegavanje sudara na bočnom utovarivaču

Izbjegavanje sudara na bočnom utovarivaču

Moderna vozila s bočnim utovarivačem upotrebljavaju se za odlaganje otpada u sve većem broju gradova. Posebno tijekom vožnje unatrag i bez radnika za signalizaciju, vozaču je potrebna tehnička podrška kako bi se zaštitilo područje iza vozila i utovarno područje. Uz pametni 3D-senzor, ifm nudi sustav kojim ne samo da se izbjegavaju sudari u području iza vozila, nego se i jamči nadzor bočnog utovarnog područja.