You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Pametni senzor O3M 3D – Pregled
  2. Primjeri primjene
  3. Otkrivanje prepreka i izbjegavanje sudara
  4. MAX VIEW: Inteligentni sustav za izbjegavanje sudara

MAX VIEW: Inteligentni sustav za izbjegavanje sudara

Integrator sustava ASCOREL razvio je MAX VIEW, sustav za izbjegavanje sudara na pokretnim strojevima.
Ovaj sustav, temeljen na inteligentnom 3D-senzoru O3M poduzeća ifm, povećava sigurnost i smanjuje operativne troškove na lokaciji.
Radno načelo ove tehnologije temelji se na načelu vremena proleta:
Scena koja se mora izmjeriti osvjetljava se moduliranom i nevidljivom infracrvenom svjetlošću. Reflektirana svjetlost zatim dolazi do senzora.
Svaki piksel određuje udaljenost do scene zbog faznog pomaka između odaslanog i primljenog signala.
Operater se upozorava optičkim i zvučnim signalom.