You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Визуални сензори
  2. Визуален сензор O2D

2D визуални сензори Dualis

Регистриране и проверка на обекти с едно единствено устройство

Независимо дали става въпрос за откриване на контури, или анализ, новият 2D визуален сензор Dualis може да реализира различни приложения за защита от грешки и проверки през целия производствен процес. С по-висока разделителна способност и много функции за осветяване, дори сложните приложения вече са изключително лесни за решаване.

Предимства на продукта

Какви предимства предлага Dualis?

Техническо обслужване в реално време и бърза смяна
Мониторинг на изображението, яркостта и областите на интерес (ROI), както и архивиране с ifm карта памет
Адаптация към различни условия на осветяване
Създаване на няколко изображения с различно време на експозиция и поляризиращи филтри
Лесна работа с ifm Vision Assistant
Интуитивна навигация в менюто и бърза настройка на параметрите с помощта на съветници за настройка на приложенията („съветници“)
Висока възможност за интегриране и в автомобилната промишленост
Ethernet и ProfiNet интерфейси, както и A- и L-кодирани конектори за гъвкава употреба
Минимизиране на сложността на монтаж и нивата на запасите
Анализ на контури и точков анализ в едно устройство за гъвкава употреба
Подобряване на качеството на продукта и намаляване на процента на брак
Ранно откриване на източници на неизправности и оптимизация, като по този начин се гарантира правилна и пълна обработка

Пример за приложение

Откриване на обекти и контури

  • Проверява обекти въз основа на определени контури
  • Идеално решение за приложения, при които формите се повтарят
Разпознаване на модел Позиция на обект
Откриване на форми Брой обекти
Ориентация Свързани със сортиране задачи

Проверка на обекти и точков анализ

  • Анализира обекти въз основа на тяхната повърхност
  • Идеално решение за приложения, при които формата и размерът варират

(С тази функционалност Dualis O2D5 заменя стария дизайн на O2V.)

Площ на обекта Контраст на обекта
Ширина/височина на обекта Ориентация
Вътрешен/външен радиус Позиция на обект
Кръглост/правоъгълност Брой обекти
Брой отвори Свързани със сортиране задачи